10 tegn på at du antageligvis er en prosjektleder

Er du usikker på om du har prosjektledergenet i deg eller ikke? En prosjektleder er nemlig noe man allerede er, ikke noe man blir.

Kjenner du deg igjen i de fleste av punktene under, er du mest trolig den fødte prosjektleder. Veien videre ligger derfor helt åpen når det gjelder mulighetene dine på arbeidsmarkedet.

  • Du bruker timer på å planlegge blåturen ned til den minste detalj
  • Turen til og fra jobb eller skole involverer risikoanalyser og beredskapsplan
  • Du organiserer livet ditt i milepæler
  • Du refererer til din bedre halvdel som budsjettansvarlig
  • Du gir tidsbaserte oppgaver til familie og venner i helger
  • Du bruker så mange faguttrykk at vennene dine tror du taler i tunger
  • Gir regelmessige statusrapporter og styrer mot nyttemaksimering på IKEA
  • Du utarbeider risikoreduserende tiltak før familien kommer på besøk
  • Du lager Gantt-diagram for barnas skolegang
  • Du forsøker å forklare begrepet gevinstrealisering i alle sosiale sammenhenger

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål.