Ateas kompetanseløft

Da Atea Norge for syv år siden så behovet for et kompetanseløft for å heve kvaliteten på prosjektene, ønsket de samtidig å utvikle en felles prosjektmetodikk tilpasset deres oppdrag og leveranser.

Evnen til å gjennomføre effektive prosjekter er avgjørende

Atea er Europas tredje største leverandør av IT infrastruktur, og de er ledende i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Baltikum. Atea Norge har rundt 1600 ansatte. Evnen til å gjennomføre effektive prosjekter er en helt avgjørende konkurransefaktor i kampen om å vinne de riktige prosjektene.

Opplæring internt

– I stedet for å sende hver enkelt prosjektleder ut på eksterne kurs, tok vi kontakt med Metier med tanke på å få utviklet et internt opplæringsprogram, sier senior prosjektleder Jørn Goldstein i Atea Norge.

På spørsmål om hvorfor valget falt på Metier OEC Academy, svarer han at det egentlig var litt tilfeldig. Han var nyansatt leder for prosjektavdelingen den gang, og fikk anbefalt Metier OEC Academy gjennom en bekjent. Noe han ikke angrer på i dag.

– Vi har hatt et tett og godt samarbeid hele veien, sier han.

Metier OEC Academy utarbeidet et kurs i grunnleggende prosjektledelse, som nå 75 prosent av alle Ateas ansatte har gjennomgått. Kurset er et e-læringskurs, og samtidig et høyskolestudie som gir fem studiepoeng. Kurset er spesialtilpasset Atea med en egen leksjon som omhandler deres prosjektmodell.

Atea Presisjon

Atea Presisjon er fellesbetegnelsen på opplæringsprogrammet som Atea og Metier OEC Academy sammen har utviklet. Programmet har gitt Atea en felles plattform for gjennomføring av prosjekter, og sørget for at både ledere, prosjektmedarbeidere og selgere er sertifiserte og sitter på nødvendig kompetanse.

Valgte PRINCE2

– Vi så at PRINCE2 som metodikk passet bedre enn for eksempel PMI til våre leveranser. PRINCE2 var i tillegg allerede en god standard i markedet med over 10 000 sertifiseringer på den tiden. Vi la også merke til at det offentlige stadig oftere etterspurte PRINCE2-sertifiserte prosjektledere, sier Goldstein.

I dag har Atea 140-150 PRINCE2-sertifiseringer.

– APM2 er Ateas prosjektmetodikk, skreddersydd til våre oppdrag og leveranser. Det er en komplett pakke som inneholder alt fra prosesskart og beskrivelser, til maler og dokumenter. Alle prosjektene drives gjennom en egen prosjekt web, sier han.

De har selv utviklet APM2 basert på PRINCE2.

Et fruktbart samarbeid

Samarbeidet med Metier OEC Academy har bidratt til økt vekst og lønnsomhet i Ateas prosjekter.

– Vi har hevet kvaliteten på salgsprosjektene og forbedret prosjektgjennomføringen fra salg til leveranse. Kostnadseffektiviteten er også forbedret, da vi nå bruker færre timer i prosjektene enn tidligere, avslutter Goldstein.

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål.