Emnerapport

Emnerapport

En Emnerapport er en rapport som inneholder beskrivelse av, vurdering av konsekvenser og anbefalinger om endringsanmodning, avvik-fraspesifikasjon eller et problem/utfordring. Den utarbeides kun for de emnene som må håndteres
formelt.

Rapportene opprettes først når emnet fanges opp, og oppdateres både etter at emnet er undersøkt og når forslag blir identifisert for å løse emnet. Emnerapporten rettes senere enda en gang for å registrere hvilket valg som ble tatt, og endelig
oppdatert når implementasjonen har blitt verifisert og saken er lukket.

Last ned malpakke

Her kan du laste ned malpakke med norske PRINCE2-maler.