Emneregister

Emneregister

Hensikten med Emneregisteret er å fange opp og vedlikeholde informasjon om alle emnene som håndteres formelt. Emneregistret må overvåkes av Prosjektleder med jevne mellomrom gjennom hele prosjektet.

Denne malen for Emneregister gjenspeiler trinnene som er beskrevet i PRINCE2-metoden, og er utformet for å veilede prosjektlederen og bidra til opprettelsen av emneregisteret. Det finnes også en produktbeskrivelse for emneregisteret i tillegg A i PRINCE2-håndboken.

Når emneregisteret er fullført, må dokumentet evalueres etter følgende kriterier:

  • Statusen skal angi om tiltak ble satt i verk
  • Emnene skal være fastslåtte hver for seg
  • En oppdateringsprosess for emneregisteret skal være definert
  • Oppføringer i emneregisteret som ved nærmere undersøkelse viser seg å være usikkerheter skal overføres til usikkerhetsregisteret, og det skal legges en relatert kommentar til oppføringen
  • Tilgang til emneregisteret skal være kontrollert, og registeret skal oppbevares på et trygt sted.

Last ned malpakke

Her kan du laste ned malpakke med norske PRINCE2-maler.