Gevinstevalueringsplan

Gevinstevalueringsplan

Gevinstevalueringsplanen brukes for å definere hvordan og når en måling av oppnåelsen av prosjektets gevinster som Seniorbruker forventer, skal gjøres. Planen presenteres for Prosjekteier under prosessen Initiere et prosjekt, oppdateres ved hver faseavslutning, og brukes i prosessen Avslutte prosjektet for å definere eventuelle gevinstgjennomganger som kreves etter prosjektet.

Planen må dekke aktivitetene for å finne ut om de forventede fordelene av produktene er realisert og hvordan produktene har tedd seg i vanlig drift. Hver forventet gevinst må vurderes for hvilket nivå ytelsen ligger på og om det trengs mer tid for å vurdere gjenværende gevinster. Bruk av prosjektets produkter kan ha gitt uventede effekter, enten positive eller negative. Det må tas høyde for tiden og innsatsen med å identifisere og analysere hvorfor disse effektene ikke ble forutsett.

Hvis prosjektet er en del av et program, så kan Gevinstevalueringsplanen være med i programmets gevinstrealiseringsplan og følges opp på programnivået. Etter prosjektet, vedlikeholdes og gjennomføres Gevinstevalueringsplanen av virksomhets- eller programledelsen.

Last ned malpakke

Her kan du laste ned malpakke med norske PRINCE2-maler.