Initieringsdokumentasjon

Initieringsdokumentasjon

Formålet med Initieringsdokumentasjonen er å definere prosjektet, for å danne grunnlaget for at det kan ledes og vurderes om det totalt sett blir vellykket. Initieringsdokumentasjonen gir retningen og omfanget for prosjektet og danner (sammen med Faseplanen) ‘kontrakten’ mellom Prosjektlederen og Prosjektstyret.

De tre hovedmåtene å bruke Initieringsdokumentasjonen er:

  • Sikre at prosjektet har et sunt grunnlag før Prosjektstyret blir bedt om å gjøre noen viktige forpliktelser i prosjektet
  • Fungere som et basisdokument som Prosjektstyret kan vurdere fremdrift, emner og spørsmål om pågående levedyktighet opp mot
  • Gir et enkelt referansepunkt til prosjektet slik at personer som blir med i den ‘midlertidige organisasjonen’ raskt og lett kan finne ut hva prosjektet gjelder, og hvordan det styres.

Initieringsdokumentasjonen er et levende produkt i det at det bestandig skal gjenspeile nåværende status, planer og kontrollmekanismer i prosjektet. Delproduktene vil måtte oppdateres og fryses på nytt, etter behov, på slutten av fasen, for å
gjenspeile nåværende status på sine enkeltdeler.

Versjonen av Initieringsdokumentasjonen som ble brukt for å få autorisasjon for prosjektet, beholdes som et grunnlag som prestasjonen senere vil bli vurdert opp mot, når prosjektet avsluttes.

Last ned malpakke

Her kan du laste ned malpakke med norske PRINCE2-maler.