Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi

En Kommunikasjonsstrategi inneholder en beskrivelse for midlene for og hyppigheten av kommunikasjonen til parter både innenfor og utenfor prosjektet. Den gjør det lettere å involvere interessenter gjennom å etablere en styrt og toveis informasjonsstrøm.

Denne malen for Kommunikasjonsstrategi gjenspeiler trinnene som er beskrevet i PRINCE2-metoden, og er utformet for å veilede prosjektlederen og bidra til opprettelsen av kommunikasjonsstrategien. Det finnes også en produktbeskrivelse for kommunikasjonsstrategien i tillegg A i PRINCE2-manualen.

Når kommunikasjonsstrategien er fullført, må dokumentet evalueres etter følgende kriterier:

  • Alle interessenter skal være identifisert og gått i dialog med for å fastslå deres kommunikasjonsbehov
  • Alle interessenter skal være enige om innholdet og hyppigheten til kommunikasjonen, samt måten det skal kommuniseres på
  • En felles kommunikasjonsstandard skal ha blitt tatt i betraktning
  • Tiden, arbeidsmengden og ressursene som kreves for utføring av de fastsatte kommunikasjonene skal være tatt med i beregningen i faseplanene
  • Formaliteten og hyppigheten til kommunikasjonen skal være rimelig for prosjektets viktighet og kompleksitet
  • Kommunikasjonslinjene og rapporteringsstrukturen mellom prosjekt og program skal være fastsatt i kommunikasjonsstrategien for prosjekter som utgjør en del av et program
  • Kommunikasjonsstrategien skal benytte bedriftens kommunikasjonsfasiliteter der dette er passende (f.eks. ved å bruke kommunikasjonsavdelingen til å formidle prosjektbulletiner)

Last ned malpakke

Her kan du laste ned malpakke med norske PRINCE2-maler.