Konfigurasjonsstrategi

Konfigurasjonsstrategi

Konfigurasjonsstrategien brukes for å identifisere hvordan, og av hvem, prosjektets produkter blir kontrollert og beskyttet.

Den besvarer spørsmålene:

 • Hvordan og hvor prosjektets produkter vil bli lagret
 • Hva slags sikkerhet for lagring og gjenoppretting vil bli opprettet
 • Hvordan produktene og de forskjellige versjonene og variantene av dem vil bli identifisert
 • Hvordan endringer på produktene vil bli kontrollert
 • Hvor ansvaret for konfigurasjonsstyring vil ligge.

Denne malen for Konfigurajonsstrategi gjenspeiler trinnene som er beskrevet i PRINCE2-metoden, og er utformet for å veilede prosjektlederen og bidra til opprettelsen av konfigurasjonsstrategien. Det finnes også en produktbeskrivelse for konfigurasjonsstrategien i tillegg A i PRINCE2-manualen.

Når konfigurasjonsstrategien er fullført, må dokumentet evalueres etter følgende kriterier:

 • Både bruker og leverandør skal være klar over og forstå sitt ansvar
 • Hoved-ID for prosjektets produkt(er) er definert
 • Metoden for og omstendighetene rundt versjonskontroll er klare
 • Strategien skal gi prosjektlederen all påkrevd produktinformasjon
 • Bedrifts- eller programstrategien for konfigurasjonsledelse skal være vurdert
 • Innhentingssystemet skal produsere all påkrevd informasjon på en nøyaktig og brukelig måte til riktig tid
 • Prosjektfilene skal gi nødvendig informasjon for eventuelle revisjonskrav
 • Prosjektfilene skal inneholde historiske arkivdokumenter som kreves for støtte til erfaringer
 • Den valgte konfigurasjonsstrategien skal være passende for størrelsen og atferden til prosjektet
 • ressursene for ledelse av den valgte metoden for konfigurasjonsledelse skal være tilgjengelige
 • Kravene til driftsgruppen (eller annen lignende gruppe som prosjektproduktet vil bli overført til) skal tas i betraktning.

Last ned malpakke

Her kan du laste ned malpakke med norske PRINCE2-maler.