Kontrollspunktrapport

Kontrollspunktrapport

En Kontrollpunktsrapport brukes for å rapportere, med en frekvens som er definert i Arbeidspakken, status for Arbeidspakken.

Denne malen for Kontrollpunktsrapport gjenspeiler trinnene som er beskrevet i PRINCE2-metoden, og er utformet for å veilede prosjektlederen og bidra til opprettelsen av kontrollpunktsrapporten. Det finnes også en produktbeskrivelse for kontrollpunktsrapporten i tillegg A i PRINCE2-manualen.

Når kontrollpunktsrapporten er fullført, må dokumentet evalueres etter følgende kriterier:

  • Skal utarbeides så ofte som prosjektlederen har behov for den
  • Nivået og hyppigheten til fremgangsvurderingen skal være riktig for fasen og/eller arbeidspakken
  • Informasjonen skal være nyttig, objektiv og eksakt, samt stilles til rådighet i rett tid
  • Hvert produkt i arbeidspakken for den gjeldende perioden skal dekkes av rapporten
  • Skal inneholde en oppdatering som angår uløste emner fra forrige rapport.

Last ned malpakke

Her kan du laste ned malpakke med norske PRINCE2-maler.