Kvalitetsstrategi

Kvalitetsstrategi

En kvalitetsstrategi brukes for å definere kvalitetsteknikkene og standardene som skal anvendes, samt ansvar for å oppnå de definerte kvalitetsnivåene i prosjektet.

Denne malen for Kvalitetsstrategi gjenspeiler trinnene som er beskrevet i PRINCE2-metoden, og er utformet for å veilede prosjektlederen og bidra til opprettelsen av kvalitetsstrategien. Det finnes også en produktbeskrivelse for kvalitetsstrategien i tillegg A i PRINCE2-håndboken.

Når kvalitetsstrategien er fullført, må dokumentet evalueres etter følgende kriterier:

  • Strategien skal klart definere måtene kundens kvalitetsforventninger vil bli innfridd på
  • De definerte måtene skal være tilstrekkelige for å oppnå påkrevd kvalitet
  • Ansvar for kvalitet skal være definert opptil et nivå som er uavhengig av prosjektet og prosjektlederen
  • Strategien skal samsvare med leverandørens og kundens systemer for kvalitet
  • Strategien skal samsvare med kvalitetspolicyen til bedriften eller programmet
  • Tilnærmingene til kvalitetssikring for prosjektet skal være passende for de valgte standardene

Last ned malpakke

Her kan du laste ned malpakke med norske PRINCE2-maler.