PRINCE2® prosessmodell på norsk

Denne norske prosessmodellen gir en oversikt over alle prosesser og aktiviteter i PRINCE2 fordelt på ulike faser i et prosjekt.

PRINCE2® prosessmodell

PRINCE2 består av en strukturert serie av prosesser og aktiviteter. Aktivitetene brukes for å lede og levere et prosjekt på en vellykket og god måte. Denne norske prosessmodellen gir en oversikt over alle prosesser og aktiviteter i PRINCE2 fordelt på ulike faser i et prosjekt.

Last ned PRINCE2 prosessmodeller