Unntaksrapport

Unntaksrapport

En Unntaksrapport produseres når en Faseplan eller en Prosjektplan prognoseres til å overskride satte toleransenivå. Den skrives av Prosjektlederen for å informere Prosjektstyret om situasjonen, og å tilby muligheter og anbefalinger for måten man
skal fortsette på.

Denne malen for Unntaksrapport gjenspeiler trinnene som er beskrevet i PRINCE2-metoden, og er utformet for å veilede prosjektlederen og bidra til opprettelsen av unntaksrapporten. Det finnes også en produktbeskrivelse for unntaksrapporten i tillegg A i PRINCE2-håndboken.

Når unntaksrapporten er fullført, må dokumentet evalueres etter følgende kriterier:

  • Gjeldende plan skal vise nøyaktig status for tids- og kostnadsytelse
  • Årsaken(e) for avvik skal oppgis, unntaket skal analyseres tydelig, og alle virkninger skal vurderes og gis en komplett beskrivelse
  • Implikasjoner for Business Case skal tas i betraktning, og virkningen til prosjektplanen skal fastslås
  • Alternativer skal analyseres (inkludert tilhørende usikkerheter), og den beste måten å gå videre på skal anbefales
  • Unntaksrapporten skal utformes på en passende måte og til riktig tid.

Last ned malpakke

Her kan du laste ned malpakke med norske PRINCE2-maler.