Usikkerhetsstrategi

Usikkerhetsstrategi

En Usikkerhetsstrategi beskriver de spesifikke usikkerhetsteknikkene og -standardene som skal brukes og ansvaret for å oppnå en effektiv usikkerhetsprosedyre.

Denne malen for Usikkerhetsstrategi gjenspeiler trinnene som er beskrevet i PRINCE2-metoden, og er utformet for å veilede prosjektlederen og bidra til opprettelsen av usikkerhetsstrategien. Det finnes også en produktbeskrivelse for usikkerhetsstrategien i tillegg A i PRINCE2-håndboken.

Når usikkerhetsstrategien er fullført, må dokumentet evalueres etter følgende kriterier:

  • Både kunde og leverandør skal være klar over og forstå sitt ansvar
  • Prosedyren for usikkerhetsstrategien skal være klart dokumentert, og skal forstås av begge parter
  • Skalaer, forventet verdi, og nærhetsdefinisjoner skal være klare og utvetydige
  • De valgte skalaene skal være passende for det påkrevde nivået av kontroll
  • Kravene til usikkerhetsrapportering skal være fullstendig definert

Last ned malpakke

Her kan du laste ned malpakke med norske PRINCE2-maler.