PRINCE2® i små prosjekter

Er du PRINCE2-sertifisert og ønsker praktiske eksempler på hvordan rammeverket kan implementeres i organisasjoner og brukes til små prosjekter?

I dette nye e-læringskurset viser vi deg hvordan PRINCE2 kan tilpasses og skaleres ned til små prosjekter, så du unngår at prosjektet blir for byråkratisk.

e-læring

15kapitler

25PDUs

(109)

PRINCE2® i små prosjekter

PRINCE2® er en anerkjent prosjektledelsesmetode, som bygger på erfaring og beste praksis fra flere bransjer. Dette gjør metoden universell og anvendbar, men også omfattende. Et av prinsippene i PRINCE2 er at rammeverket skal tilpasses prosjektet og omgivelsene. Dette kan være vanskelig for små prosjekter hvor man ønsker å følge god praksis uten at prosjektet blir for byråkratisk. I vårt nye nettkurs lærer vi deg hvordan PRINCE2 kan brukes i små prosjekter.

Passer kurset for meg?

Kurset er både for deg som har tatt en PRINCE2-sertifisering og ønsker praktiske eksempler på hvordan man implementerer PRINCE2 i organisasjoner og tilpasser PRINCE2 til å brukes i små prosjekter.

Hva kommer jeg til å lære?

Kort introduksjon og repetisjon til PRINCE2

PRINCE2 er en metode for å styre prosjekter på en forretningsorientert måte fra start til slutt. Kurset gir en kort oppsummering av hvordan PRINCE2 er bygget opp med prinsipper, temaer, prosesser, roller og ledelsesprodukter.

Hva er et prosjekt, og hvilke egenskaper skiller prosjekt fra oppgave?

Hva definerer et prosjektet? De aller fleste av oss kan definere hva vi mener med de typiske store prosjektene - som veiutbygging og store utviklingsprojsekter. Likevel er det slik at de aller fleste prosjektene som gjennomføres er på den mindre siden av skalaen. PRINCE2 har en prosjektskala som vi går igjennom og ser på hvordan PRINCE2 kan tilpasses i forhold til prosjektskalaen. Vi diskuterer hvordan vi skiller et lite prosjekt fra et stort, og hvordan vi skiller et lite prosjekt fra en oppgave.

Tilpasning av PRINCE2 for små prosjekter

Det er en balanse mellom å bruke PRINCE2 i et lite prosjekt på en god måte og det å kutte ut essensielle elementer i PRINCE2 som har en viktig funksjon. I kurset går vi gjennom hvordan PRINCE2 kan forenkles til bruk i mindre prosjekter og ser blant annet på:

 • Hvordan PRINCE2-prinsippene kan forstås i små prosjekter
 • En forenklet prosjektmodell hvor prosessene i PRINCE2 er tilpasset små prosjekter gjennom sammenslåing av prosesser og aktiviteter
 • Tilpasning av roller og ansvar for prosjektleder og prosjekteier
 • Tilpasning av PRINCE2s temaer til små prosjekter
 • Tilpasning av PRINCE2s ledelsesprodukter til små prosjekter

Eksempler på implementering og tilpasning av PRINCE2 til små prosjekter

Til slutt i kurset gir vi deg to praktiske eksempler på tilpasning av PRINCE2 til små prosjekter. Det ene eksempelet beskriver hvordan en organisasjon har implementert PRINCE2 til sine omgivelser og prosjekter, og hvordan de velger å bruke PRINCE2 i små prosjekter.

Det andre eksempelet viser hvordan PRINCE2 kan tilpasses til et lite prosjekt uten å ha blitt implementert i organisasjonen i forkant.

Gratis malpakke for små prosjekter

Inkludert i kurset får du tilgang til malpakken "PRINCE2-maler for små prosjekter". Malpakken er laget i én enkel powerpoint-presentasjon og inneholder det nødvendigste du trenger for å styre et prosjekt i henhold til PRINCE2.

 • Prosjektdefinisjon (prosjektinformasjon, bakgrunn og interessenter)​
 • Business Case​
 • Prosjektteam (organisasjonskart og rollebeskrivelser)
 • Prosjektnedbrytningsstruktur (PNS og produktbeskrivelser)​
 • Fremdriftsplan (planlagte og faktiske aktiviteter, kost og tid)​
 • Prosjektlogger (daglig logg/erfaringslogg, usikkerhetsregister og saksregister)​
 • Sluttrapport

Kom i gang med PRINCE2 i små prosjekter

Vil du lære mer om praktisk bruk av PRINCE2 i små prosjekter? Da bør du melde deg dette e-læringskurset.

Velkommen som kursdeltager hos oss!

e-læring
4kapitler
2-3timer