PRINCE2® i små prosjekter

2 timers webinar om at tilpasse PRINCE2 til små/mindre komplekse prosjekt

Velkommen til webinar om hvordan PRINCE2 bør brukes i små prosjekter

PRINCE2® er en anerkjent prosjektledelsesmetode, som bygger på erfaring og beste praksis fra flere bransjer. Dette gjør metoden universell og anvendbar, men også tilsvarende omfattende. Det er et prinsipp i PRINCE2 at rammeverket skal tilpasses prosjektet og omgivelsene, og dette byr særlig på utfordringer i små prosjekter hvor man ønsker å følge god praksis uten at prosjektet blir for byråkratisk. I dette webinarer lærer vi deg hvordan man bruker PRINCE2 i mindre prosjekter uten å ta bort viktige deler av metoden - en minimumstilnærming til PRINCE2.

Agenda

Kort introduksjon til PRINCE2

PRINCE2 er en metode for å styre prosjekter på en forretningsorientert måte fra start til slutt. Webinaret vil gi en kort oppsummering av hvordan PRINCE2 er bygget opp  med prinsipper, temaer, prosesser, roller og ledelsesprodukter.

Hva er et prosjekt, og hvilke egenskaper skiller prosjekt fra oppgave?

Hva definerer et prosjektet? De aller fleste av oss kan definere hva vi mener med de typiske store prosjektene. Derimot er det slik i dagens næringsliv at flere prosjekter startes og gjennomføres, og de aller fleste av de er på den mindre siden av skalaen.  PRINCE2 har en prosjektskala, vi går gjennom denne og ser på hvordan PRINCE2 kan tilpasses i forhold til prosjektskalaen. Vi diskuterer hvordan skiller vi et lite prosjekt fra et stort, og hvordan skiller vi er lite prosjekt fra en oppgave?

PRINCE2 i et minimumsperspektiv

Det er en balanse mellom å bruke PRINCE2 i et lite prosjekt på en god måte og det å kutte ut viktige elementer i PRINCE2 som har en viktig funksjon. Webinaret går gjennom hvordan det integrerte elementene i PRINCE2 kan bli forenklet og kombinert for å passe de mindre prosjektene.

Spørsmål og svar

Metiers erfarne prosjektleder og PRINCE2-ekspert, Katrine Høiback Jebsen, svarer på spørsmål knyttet til PRINCE2 og tilpasning til mindre prosjekter.

Hvordan delta?

Webinar er et kort seminar som du kan følge direkt fra din egen PC. Dagen før webinaret mottar du en epost med påloggingsinformasjon.

Kursdatoer

Det finnes dessverre ingen tilgjengelige kursdatoer for øyeblikket. Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Målgruppe

Webinaret retter seg mot alle som ønsker å lære mer om hvordan man kan tilpasse PRINCE2 til små prosjekter.

Strategisk partner

Metier OEC er strategisk partner med AXELOS som står bak beste praksiser og rammeverk som PRINCE2®, MSP® og MoP®.

Bestilling

Sikre deg plass i dag.