Hvordan ta i bruk PRINCE2 i praksis?

PRINCE2 er en allsidig og mye brukt metode for prosjektarbeid, og regnes for å være blant de største og mest anerkjente prosjektsertifiseringene. PRINCE2 er en strukturert prosjektledelsesmetode som beskriver hvordan man skal gjennomføre prosjekter på en kontrollert og forretningsorientert måte fra start til slutt. Metoden er ikke-proprietær og kan benyttes i alle typer prosjekter uansett prosjektets størrelse, type, organisering, geografi og kultur.

For å få mest mulig ut av prosjektledelsesmetoden er det viktig at du vet hvordan du kan ta den i bruk i praksis.

Det er viktig å fokusere på følgende når du skal tilpasse PRINCE2 til et prosjekt