Ferdigkonfigurert PRINCE2®-portal

PRINCE2 prosjektportal inneholder alle funksjoner du trenger for å gjennomføre et PRINCE2-prosjekt. Verktøyene er samlet i én portal og er enkle å bruke.

Tidsplanlegging- og styring

Med PRINCE2 prosjektportal kan du lage og følge opp planer ved hjelp av oppgavelister eller ved å lage en tidsplan i det integrerte planleggingsverktøyet.

 • Enkel tilgang og samhandling rundt tidsplan
 • Tildeling av aktiviteter til prosjektdeltakere
 • Innrapportering og oppfølging av fremdrift på de enkelte aktiviteter
 • Kan brukes som webversjon eller integrert med Microsoft Project

Full prosjektoversikt

Få full oversikt over ditt prosjekt med en sammenstilling av kvantitativ og kvalitativ nøkkeldata på prosjektets statusside:

 • Helsestatus
 • Viktige milepæler og fremdrift
 • Risikomatrise/Usikkerhetsprofil
 • Timeforbruk
 • Sist endrede dokumenter

Felles prosjektkalender

Hold deg selv og teamet ditt oppdatert med en felles prosjektkalender. Kalenderen kan integreres med Microsoft Outlook og gir deg oversikt over alt i prosjektet.

 • Møter
 • Avtaler
 • Aktiviteter

Enkel og oppdatert rapportering

Portalen inneholder automatisk aggregerte status- og høydepunktsrapporter. Dette gjør det enkelt å holde oversikt. Rapportene kan brukes som de er eller som et underlag for en presentasjon du selv tilpasser. Alle rapporter lagres automatisk i løsningen, og du har tilgang til historiske rapporter for å se utviklingen i prosjektet. Rapportene gir deg høydepunkter fra prosjektets registre og variablene du styrer etter:

 • Tid
 • Kostnad
 • Omfang
 • Usikkerhet
 • Kvalitet
 • Gevinster

Full oversikt over prosjektets usikkerheter

Med prosjektportalens integrerte usikkerhetsregister har du full oversikt over hva som må prioriteres for å sikre en vellykket prosjektgjennomføring. 

 • Status på usikkerheter og tilhørende aksjoner/tiltak
 • Aksjoner med dedikert ansvar mot ulike usikkerhetsområder
 • Utviklingen på usikkerhetsområder

Dokumentbibliotek og samhandling

Samhandling og enkel deling av informasjon er en nødvendighet i alle prosjekter. Prosjektportalen tilbyr dokumentbibliotek med versjonskontroll og sikker lagring. Det er mulig å jobbe flere personer i ett og samme dokument samtidig. Du kan også gi eksterne leverandører, kunder eller samarbeidspartnere tilgang til de delene av løsningen som du ønsker. 

Eierstyring med arkivering

Portalen legger til rette for aktiv eierstyring med tilgang til relevante sjekklister. Ved godkjenning av faseoverganger arkiveres beslutningsunderlaget og ledelsesprodukter automatisk. Dette gjør det mulig for deg å jobbe videre med dokumentene dine og samtidig sikre at tidligere beslutninger og beslutningsgrunnlag er reviderbare.

Aktiviteter og oppgavelister

Ved å bruke aktiviteter og oppgavelister vet alle hva de skal gjøre. Løsningen inneholder allerede et forslag til aktiviteter og oppgaver som er knyttet til prosjektets faser og prosesser. Fordel oppgavene enkelt i teamet og få full oversikt over alle aktiviteter og aksjoner med tilhørende status. På «Min side» får alle brukere oversikt over sine oppgaver og aktiviteter på tvers av prosjekter

Samarbeid

I tillegg til prosjektportalens dokumentbibliotek, der du og teamet kan lagre alle dokumenter knyttet til prosjektet, har du også tilgang til logger, protokoller og registre. Dette sikrer at prosjektteamet har tilgang til samme informasjon ett sted og forenkler samarbeidet gjennom alle faser i prosjektet. 

PRINCE2 som oppslagsverk

Portalen inneholder også PRINCE2-rammeverket som oppslagsverk. Du kan klikke på de ulike fasene i modellen og få oversikt over hva som skal gjøres og leveres i de ulike prosessene. I tillegg kan du se hvilket ansvar de ulike rollene i prosjektet sitter på. 

Roller og ansvar

Alle som jobber i prosjektet kan tildeles en rolle med et tilhørende ansvar. En beskrivelse av rollene og ansvaret er tilgjenglig for alle som jobber i prosjektet.

Visuell porteføljeoversikt

Porteføljevisningen gir oversikt over alle virksomhetens prosjekter med status knyttet til tid, kostnad, omfang, usikkerhet, kvalitet og gevinster. 

Ta kontakt for mer informasjon

Ønsker du mer informasjon om PRINCE2 Prosjektportal og hvordan løsningen kan implementeres i din bedrift?

Kontakt oss