Arbeidspakke

Arbeidspakke

En Arbeidspakke inneholder informasjon om, og en beskrivelse av, et eller flere definerte produkter. Arbeidspakken er samlet sammen av Prosjektlederen for å formelt overlevere ansvar for arbeid eller leveranse til en Teamleder eller medlem i teamet.

Denne malen for Arbeidspakke gjenspeiler trinnene som er beskrevet i PRINCE2-metoden, og er utformet for å veilede prosjektlederen og bidra til oppretting av arbeidspakken. Det finnes også en produktbeskrivelse for arbeidspakken i tillegg A i PRINCE2-manualen.

Når arbeidspakken er fullført, må dokumentet evalueres etter følgende kriterier:

 • Den påkrevde arbeidspakken skal være klart definert og forstått av den tilordnede ressursen
 • Det skal finnes en produktbeskrivelse med klare og akseptable kvalitetskriterier for påkrevd(e) produkt(er)
 • Produktbeskrivelsen skal samsvare med den øvrige dokumentasjonen for arbeidspakken
 • Det skal være enighet om arbeidsstandardene
 • De definerte standardene skal innrettes etter standardene for lignende produkter
 • Alle nødvendige grensesnitt skal være definert
 • Rapporteringsordningene skal omfatte forholdsreglene for framsetting av emner og usikkerheter
 • Det skal være enighet mellom prosjektleder og mottaker om hva som skal gjøres
 • Det skal være enighet om restriksjoner, inkludert arbeid, kostnader og mål
 • Datoer og arbeid skal være innrettet etter det som vises i faseplanen for gjeldende fase
 • Rapporteringsordningene skal være definert
 • Krav for uavhengig tilstedeværelse ved og deltakelse i kvalitetsaktiviteter skal være definert

Last ned malpakke

Her kan du laste ned malpakke med norske PRINCE2-maler.