Arbeidspakke

Arbeidspakke

En arbeidspakke er informasjon om, og en beskrivelse av, et eller flere definerte produkter. Arbeidspakken er samordnet av prosjektlederen for å overføre ansvar for arbeid eller leveranse til en teamleder eller et teammedlem.

Når arbeidspakken er fullført, må dokumentet evalueres etter følgende kriterier:

 • Den nødvendige arbeidspakken er klart definert og forstått av ressursen som har fått den
 • Det er en produktbeskrivelse for hvert produkt som kreves, med klart identifiserte og akseptable kvalitetskriterier
 • Produktbeskrivelsen(e) stemmer med den andre arbeidspakke-dokumentasjonen
 • Standardene for arbeidet er avtalt
 • De definerte standardene er i samsvar med de som brukes på lignende produkter
 • Alle nødvendige grensesnitt er definerte
 • Rapporteringsordningene inkluderer en mulighet for å ta opp saker og usikkerheter
 • Det er enighet mellom prosjektleder og mottakeren om akkurat hva som skal gjøres
 • Det er enighet om begrensningene, inklusive innsats, kostnad og mål
 • Datoene og innsatsen er i tråd med de som er vist i faseplanen for nåværende ledelsesfase
 • Rapporteringsordninger er definerte
 • Alle krav for uavhengig tilstedeværelse på og deltakelse i kvalitetsaktiviteter, er definert

Last ned malpakke

Her kan du laste ned malpakke med norske PRINCE2-maler.