Kort om PRINCE2

PRINCE2 er en anerkjent sertifisering for effektiv prosjektledelse. Metoden er internasjonal, og kan skreddersys og tilpasses de fleste organisasjoner, bransjer og prosjekter.

PRINCE2 (Projects in Controlled Environments) kommer opprinnelig fra Storbritannia, hvor metoden er utbredt i både offentlig og privat sektor.

Metoden består av en rekke prosesser, temaer og prinsipper. For å sikre en vellykket prosjektgjennomføring, er PRINCE2 basert på erfaringer fra prosjektsponsorer, prosjektledere, prosjektteam, kursledere og konsulenter fra hele verden. Gjennom metoden skal det finnes en tydelig struktur for ansvar, delegering, myndighet og kommunikasjon.

Hvorfor ta en PRINCE2-sertifisering?

Nytte for deg

 • Du lærer hvordan du kan styre og arbeide med prosjekter på en strukturert måte
 • Du vil føle deg tryggere i prosjektrollen- både som prosjektleder og prosjektmedarbeider
 • Du får formalisert din prosjektkompetanse gjennom en internasjonalt anerkjent sertifisering
 • Du blir mer attraktiv for eksisterende og fremtidige arbeids- og oppdragsgivere i inn- og utland

Nytte for virksomheter

 • Bruk av PRINCE2 fremmer læring og kontinuerlig forbedring i organisasjonen
 • PRINCE2 er anerkjent, og gir et felles språk og klarhet i roller, ansvar og myndighet
 • Metoden sørger for at prosjektet leverer resultater og klargjør hva prosjektet vil levere, hvorfor, når, fra hvem og for hvem.
 • PRINCE2 underbygger innføring av virksomhetens egen metode/prosjektmodell
 • Sikrer at alle interessenter er riktig representert i planlegging og beslutning
 • Tilgang til et sett med praktiske tips, sjekklister, logger og maler for styring av ledelse av prosjekt

I hvilke typer prosjekter kan du bruke PRINCE2?

PRINCE2 kan benyttes i alle typer prosjekt uavhengig av størrelse, bransje, organisasjon, geografisk plassering og kultur. Metoden kan implementeres fullt eller delvis for å forbedre og komplimentere eksisterende modeller og prosesser for prosjektarbeid.

PRINCE2 passer også godt sammen med bransjespesifikke spesialistmetoder, som for eksempel smidig utvikling (SCRUM).

PRINCE2 består av

PRINCE2-rammeverket består av følgende hovedelementer:

 • 7 prinsipper som legger føringene for hvordan PRINCE2 skal anvendes.
 • 7 temaer som beskriver sentrale deler av prosjektarbeid som kontinuerlig må håndtere underveis.
 • Prosesser som er stegvise beskrivelser av aktiviteter som utføres i ulike faser og faseoverganger i prosjektets livssyklus.
 • Roller og ansvar som beskriver hvem som har ansvar for hva

Her finner du en søkbar ordliste for PRINCE2 som du kan bruke for å søke etter norske og engelske ord og uttrykk.

PRINCE2 webinar

Vil du vite mer om PRINCE2?

Delta på vårt webinar å få en gratis introduksjon.

Hvem passer PRINCE2 for?

PRINCE2 passer for alle som jobber i prosjekt, enten du er direkte involvert eller har støttefunksjoner inn mot prosjektet.

 • Prosjektledere
 • Prosjektmedarbeidere
 • Prosjektbestillere
 • Prosjekteiere og styringsgrupper
 • Støttefunksjoner
 • Teamledere

Spørsmål og svar

Hva er PRINCE2?

PRINCE2 er en anerkjent sertifisering for prosjektledelse. Metoden ble opprinnelig utviklet i Storbritannia, men er i dag en anerkjent standard i Norge og store deler av verden.

Er PRINCE2 rettet mot en bestemt type prosjekter?

I utgangspunktet ble metoden utviklet for IT-bransjen. I dag derimot, er PRINCE2 en allsidig metode som kan benyttes i alle typer prosjekt uavhengig av størrelse, bransje, organisasjon, geografisk plassering eller kultur.

Hvordan blir jeg sertifisert i PRINCE2?

PRINCE2 består av to sertifiseringer - PRINCE2 Foundation og PRINCE2 Practitioner. Hver av disse sertifiseringene har et tilknyttet kurs som du må fullføre før du avlegger eksamen. Kursene kan du enten ta hver for seg eller samlet i ett kurs. Begge kursene avsluttes med en eksamen som må være bestått innen du mottar ditt sertifiseringsbevis.

Hva kreves det for å bli sertifisert i PRINCE2?

PRINCE2 Foundation krever ingen spesielle forkunnskaper. For å ta kurset PRINCE2 practitioner må du ha fullført og bestått eksamen i PRINCE2 Foundation.

Hvem har behov for en sertifisering i PRINCE2?

En sertifisering i PRINCE2 passer både for deg som allerede er prosjektleder, og for deg som ønsker å bli det. Andre nøkkelpersoner som er involvert i ulike deler av prosjektarbeidet vil også dra nytte av en slik sertifisering. Mange ser at kompetansen kan føre til større ansvar og flere spennende arbeidsoppgaver, samtidig som sertifiseringen utgjør et pluss på CV-en.

Hvordan foregår eksamen?

Begge sertifiseringene avsluttes med en eksamen. Denne tas som netteksamen, hvor som helst, fra din egen pc. Du bestiller eksamen sammen med kurset. Hvis du tar kurset hos Metier er eksamen inkludert i kursprisen. Eksamen må gjennomføres innen 31. desember 2024.

Lurer du på noe?

Legg igjen en beskjed om det er noe du lurer på. Du vil få svar på mail så raskt vi har mulighet!