Om PRINCE2®

- En metode og sertifisering i prosjektledelse

Kort om PRINCE2

PRINCE2 er en anerkjent sertifisering for effektiv prosjektledelse. Metoden er internasjonal, og kan skreddersys og tilpasses de fleste organisasjoner, bransjer og prosjekter.

PRINCE2 (Projects in Controlled Environments) kommer opprinnelig fra Storbritannia, hvor metoden er utbredt i både offentlig og privat sektor.

Metoden består av en rekke prosesser, temaer og prinsipper. For å sikre en vellykket  prosjektgjennomføring, er PRINCE2 basert på erfaringer fra prosjektsponsorer, prosjektledere, prosjektteam, kursledere og konsulenter fra hele verden. Gjennom metoden skal det finnes en tydelig struktur for ansvar, delegering, myndighet og kommunikasjon.

I hvilke typer prosjekter kan du bruke PRINCE2?

PRINCE2 kan benyttes i alle typer prosjekt uavhengig av størrelse, bransje, organisasjon, geografisk plassering og kultur. Metoden kan implementeres fullt eller delvis for å forbedre og komplimentere eksisterende modeller og prosesser for prosjektarbeid.

PRINCE2 passer også godt sammen med bransjespesifikke spesialistmetoder, som for eksempel smidig utvikling (SCRUM).

Hvem passer PRINCE2 for?

PRINCE2 passer for alle som jobber i prosjekt, enten du er direkte involvert eller har støttefunksjoner inn mot prosjektet.

 • Prosjektledere
 • Prosjektmedarbeidere
 • Prosjektbestillere
 • Prosjekteiere og styringsgrupper
 • Støttefunksjoner
 • Teamledere

Hva består PRINCE2 av?

PRINCE2-rammeverket består av følgende hovedelementer:

 • 7 prinsipper som legger føringene for hvordan PRINCE2 skal anvendes.
 • 7 temaer som beskriver sentrale deler av prosjektarbeid som kontinuerlig må håndtere underveis.
 • Prosesser som er stegvise beskrivelser av aktiviteter som utføres i ulike faser og faseoverganger i prosjektets livssyklus.
 • Roller og ansvar som beskriver hvem som har ansvar for hva

Hvorfor ta en PRINCE2-sertifisering?

Som PRINCE2-sertifisert lærer du hvordan du kan styre og arbeide med prosjekter på en strukturert måte.

Med PRINCE2 i bagasjen vil du som jobber i prosjekter:

 • Føle deg tryggere i prosjektrollen- både som prosjektleder og prosjektmedarbeider
 • Formalisere din prosjektkompetanse gjennom en internasjonalt anerkjent sertifisering
 • Gjøre deg mer attraktiv for eksisterende og fremtidige arbeids- og oppdragsgivere i inn- og utland

Fordeler for virksomheter:

 • Bruk av PRINCE2 fremmer læring og kontinuerlig forbedring i organisasjonen
 • PRINCE2 er anerkjent, og gir et felles språk for alle som jobber i prosjekter
 • PRINCE2 gir klarhet i prosjektdeltakernes roller, ansvar og myndighet
 • Metoden sørger for at prosjektet leverer resultater og klargjør hva prosjektet vil levere, hvorfor, når, fra hvem og for hvem.
 • PRINCE2 underbygger innføring av virksomhetens egen metode/prosjektmodell
 • Sikrer at alle interessenter er riktig representert i planlegging og beslutning
 • Tilgang til et sett med praktiske tips, sjekklister, logger og maler for styring av ledelse av prosjekt

Hvorfor ta PRINCE2-kurs hos Metier OEC?

Vi har tilbudt kurs i prosjektledelse i over 15 år, og var først ut med PRINCE2 i Norge. I dag har vi et komplett kurstilbud innen prosjektledelse, hvor vi samarbeider med anerkjente utdanningsinstitusjoner og fagorganisasjoner.

Alle våre instruktører og kursforfattere har erfaring med praktisk bruk og implementering av PRINCE2.

Spørsmål og svar

Hva er PRINCE2?

PRINCE2 er en anerkjent sertifisering for prosjektledelse. Metoden ble opprinnelig utviklet i Storbritannia, men er i dag en anerkjent standard i Norge og store deler av verden.

Er PRINCE2 rettet mot en bestemt type prosjekter?

I utgangspunktet ble metoden utviklet for IT-bransjen. I dag derimot, er PRINCE2 en allsidig metode som kan benyttes i alle typer prosjekt uavhengig av størrelse, bransje, organisasjon, geografisk plassering eller kultur.

Hvem har behov for en sertifisering i PRINCE2?

En sertifisering i PRINCE2 passer både for deg som allerede er prosjektleder, og for deg som ønsker å bli det. Andre nøkkelpersoner som er involvert i ulike deler av prosjektarbeidet vil også dra nytte av en slik sertifisering. Mange ser at kompetansen kan føre til større ansvar og flere spennende arbeidsoppgaver, samtidig som sertifiseringen utgjør et pluss på CV-en.

Hvordan blir jeg sertifisert i PRINCE2?

PRINCE2 består av to sertifiseringer - PRINCE2 Foundation og PRINCE2 Practitioner. Hver av disse sertifiseringene har et tilknyttet kurs som du må fullføre før du avlegger eksamen.  Kursene kan du enten ta hver for seg eller samlet i ett kurs. Begge kursene avsluttes med en eksamen som må være bestått innen du mottar ditt sertifiseringsbevis.

Hva vil jeg lære under sertifiseringen?

Vi viser deg hvordan du kjører et PRINCE2-prosjekt steg for steg. Du vil blant annet lære:

 • Vanlige definisjoner og begreper
 • Om de ulike teamene, prosessene og aktivitetene i PRINCE2
 • Hvordan PRINCE2 kan tilpasses ulike typer prosjekter og i konkrete prosjektscenarier
Hva kreves det for å bli sertifisert i PRINCE2?

PRINCE2 Foundation krever ingen spesielle forkunnskaper. For å ta kurset PRINCE2 practitioner må du ha fullført og bestått eksamen i PRINCE2 Foundation.

Hvordan foregår eksamen?

Begge sertifiseringene avsluttes med en eksamen. Denne kan du ta ved vårt sertifiseringssenter i Oslo eller som netteksamen, hvor som helst, fra din egen pc. Du bestiller eksamen sammen med kurset. Hvis du tar kurset hos Metier OEC er eksamen inkludert i kursprisen.

Noen av Metier OEC Academys kunder

PRINCE2® er bra og direkte anvendbart

Karl Oscar Strøm, Spareøkonom, Nordnet

Få en grundig innføring av PRINCE2 av en formidabel foreleser som evner å engasjere og motivere

Janne Rønn, Smartoptics

For å forstå begreper i teori og praksis anbefaler jeg på det sterkeste PRINCE2 sertifisering fra Metier OEC Academy

Salma Shahzadi, Seniorrådgiver, Helsedirektoratet