- En beskrivelse av hvem som har ansvar for hva

PRINCE2 definerer et sett roller og hvilket ansvar disse rollene har gjennom prosjektet. Det er viktig å forstå at det ikke er sammenheng mellom antall roller i PRINCE2, og antall personer man må ha for å gjennomføre et prosjekt. En person kan ha en eller flere roller avhengig av prosjektets størrelse og kompleksitet. Figuren under viser en oversikt over rollene i et PRINCE2-prosjekt. Under figuren finner du mer informasjon om hver enkelt rolle.

Roller og ansvar i PRINCE2

Prosjektstyret

Prosjektstyret har ansvaret for virksomhets- eller programledelsen for et vellykket prosjekt. De har autoritet til å styre prosjektet innenfor mandatet som er gitt av virksomhets- eller programledelsen. Prosjektstyret er også ansvarlig for kommunikasjonen mellom prosjektledelsen og interessenter utenfor prosjektledelsen.

Prosjekteier

Prosjekteier er den endelige ansvarlige for prosjektet, med støtte fra Seniorbruker og Seniorleverandør. Prosjekteiers rolle er å sikre at prosjektet gjennom hele perioden er fokusert på å nå målene og levere et produkt som vil oppnå de prognoserte gevinstene. Denne personen må sørge for at prosjektet gir verdi for pengene, sikre en kostnadsbevisst tilnærming og balansere kravene fra forretningen, brukeren og leverandøren.

Gjennom hele prosjektet er Prosjekteier ansvarlig for Business Case.

Seniorbruker

Seniorbrukeren/-ne er ansvarlig for å spesifisere behovene for de som vil bruke prosjektenes produkter. Personen må sørge for kontakt mellom brukerne og prosjektledelsen samt følge med på at løsningen vil tilfredsstille behovene, innenfor Business Case begrensningene når det gjelder kvalitet, funksjonalitet og enkelhet å bruke.

Prosjektleder

Prosjektlederen har myndigheten til å kjøre prosjektet til daglig på Prosjektstyrets vegne, innenfor rammene som de har satt opp. Prosjektlederens hovedansvar er å sikre at prosjektet produserer de påkrevde produktene innenfor de spesifiserte toleransene for tid, kostnad, kvalitet, omfang, usikkerhet og gevinst. Personen har også ansvaret for at prosjektet produserer et resultat som kan oppnå gevinstene som er definert i Business Case.

Teamleder

Teamleders hovedansvar er å sørge for produksjon av de produktene som Prosjektleder har definert, med den riktige kvaliteten og innenfor en fast tidsramme og med en kostnad som er akseptabel for Prosjektstyret.

Prosjektsikring

Prosjektsikring dekker de viktigste interessentenes interesser (forretning, bruker og leverandør). Prosjektsikring må være uavhengig av Prosjektleder, derfor kan ikke Prosjektstyret delegere noen av sine prosjektsikringsaktiviteter til Prosjektlederen.

Endringsansvarlig

Prosjektstyret kan delegere ansvaret for å godkjenne svar på endringsanmodninger eller avvik fra spesifikasjonene til en separat person eller gruppe, kalt Endringsansvarlig.

Vil du lære mer om PRINCE2?

PRINCE2 består av to nivåer - Foundation og Practitioner. Det finnes også to retninger - PRINCE2 og PRINCE2 Agile. Her kan du lese mer om hva PRINCE2 er og hvilke kurs du kan ta for å bli sertifisert.

Spørsmål?

Legg igjen en beskjed om det er noe du lurer på. Du vil få svar på mail så raskt vi har mulighet!