Samlede salgsbetingelser

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av produkter fra Metiers nettsteder, herunder www.prince2.no, www.metier.no/kurs.

Salgsbetingelsene utgjør sammen med bestillingen innlagt i Nettbutikken det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Næringskjøp er blant annet regulert i markedsføringsloven, personopplysnings-loven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven.

1. parter

Selger er:

Metier AS
Forretningsadresse: Hovfaret 10, 0275 Oslo
Postadresse: Postboks 118 Smestad, 0309 Oslo
Registrert i Brønnøysund-registeret (www.brreg.no) med org.nr.: 917 807 590
Telefon: 24 12 45 00

Selger blir i det følgende benevnt ”vi”, ”oss” eller ”selger”.

Kjøper er:

Det firmaet som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt ”dere”, ”deres” eller kjøper.

2. Bestillings- og avtaleprosess

Deres bestilling er bindende når bestillingen er registrert hos oss. Vi er samtidig bundet av deres bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Når vi mottar deres bestilling, bekreftes ordren automatisk. Ordrebekreftelse og kvittering for eventuell kortbetaling vises på skjerm samt sendes til registrert e-postadresse. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når den er mottatt, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.

3. Opplysninger gitt i nettbutikken

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere bestillingen eller del av denne, dersom produktet /kurset er utsolgt / fullt. Ved utsolgtsituasjoner vil dere få melding om dette

4. Priser

Undervisningstjenester og formidling av slike tjenester er utenfor mva-loven (jfr mva-loven § 3-5 .) Unntaket for undervisningstjenester omfatter også andre varer og tjenester som omsettes som et naturlig ledd i ytelsen av undervisningstjenesten, f.eks forelesningsdokumentasjon m.m. Alle kurpriser på denne nettsiden er derfor oppgitt uten mva. Alle kostnader knyttet til kjøpet, varer og frakt, vil fremkomme i kjøpsprosessen før man utfører selve betalingen.

5. Betaling

Kjøpesummen kan gjøres opp gjennom kredittkort eller faktura. Ved bruk av kredittkort vil kjøpesummen bli belastet kortet ved bestilling. Faktura utstedes ved kjøp/bestilling og forfaller til betaling 30 dager fra fakturadato. Dersom faktura ikke betales i rett tid, kreves morarente i henhold til Lov om renter ved forsinket betaling m.m. av 1976-12-17, og dersom purring må foretas påløper det gebyr. Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Ved forsinket betaling påløper renter i samsvar med lov om morarenter. Dersom purring må foretas påløper det gebyr.

6. Forbrukerkjøp

Leveranser til privatpersoner forutsettes betalt med kredittkort eller faktura. Privatpersoner har angrerett etter angrerettloven. Angrerettskjema kan lastes ned nederst på siden.

7. Betingelser ved påmelding til kurs

 • Påmelding til kurs kan skje kontinuerlig til e-læringskurs og frem til 2 dager før avholdelse på klasseromskurs.
 • Metier tar forbehold om endringer i kursprogrammet som skyldes forhold utenfor Metiers kontroll, f.eks sykdom
 • Metier forbeholder seg retten til å endre sted for gjennomføring av klasseromskurs.
 • Vi tar forbehold om avlysning eller endringer i programmet som måtte skyldes forhold utenfor vår kontroll.
 • Metier forbeholder seg retten til å avlyse eller utsette kurs med for liten deltakelse.
 • Påmelding til kurs er bindende og deltakeravgift refunderes ikke ved avmelding. Dersom du skulle bli forhindret til å delta må bytte av kursdato skje innen 2 måneder før kursstart. Ved sykdom kan vi be om sykemelding. 
 • Frist for bestilling av PRINCE2 Foundation og Practitioner 6th edition er 31. desember 2024.
 • Eksamensforsøk til klasseromsdeltakere er gyldig i 4 uker etter siste kursdag.

 • Ved behov, er det mulig å kjøpe nytt eksamensforsøk og fornyet tilgang til e-læring i 90 dager innen 2 år fra påmeldingsdato. Prisene for dette er som følger:
 • Nytt eksamensforsøk og 90 dagers fornyet tilgang for PRINCE2 Foundation og PRINCE2 Agile Foundation:
  4 000,-
 • Nytt eksamensforsøk og 90 dagers fornyet tilgang for PRINCE2 Practitioner og PRINCE2 Agile Practitioner:
  4 800,-
 • Fornyet tilgang andre e-læringskurs 4000,-

Etter 2 år fra påmeldingsdato må kurset kjøpes på nytt i sin helhet.

9. Personopplysninger

Vi behandler i utgangspunktet bare firmaopplysninger som oppgis til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deres firma. I noen tilfeller behandler vi firmaopplysninger som også inneholder personopplysninger til andre formål. Dette kan for eksempel være å sende informasjon om tilbud/informasjon som er relevante for dine kjøp. etc. per e-post eller som informasjon per post. Vi vil aldri videreformidle dine personopplysninger til andre aktører. Personer som har personopplysninger behandlet av oss vil til enhver tid kunne få innsyn, mulighet for å få rette feil opplysninger, få dem sperret eller slettet.

10. Tvister

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Løses ikke saken i minnelighet avtales Oslo Tingrett som verneting.