En avviksrapport produseres når prognosen for en faseplan eller prosjektplan er at den skal overstige de angitte toleransenivåene. Den utarbeides av prosjektlederen for å informere prosjektstyret om situasjonen, og for å komme med alternativer og anbefalinger for videre arbeid.

Når rapporten er fullført, må dokumentet evalueres etter følgende kriterier:

  • Nåværende plan må vise status på tid og kostnad svært nøyaktig
  • Grunnen(e) for avviket må være gitt, avviket klart analysert og eventuelle konsekvenser vurdert og fullt ut beskrevet
  • Konsekvensene for business case må være vurdert og konsekvensen for hele prosjektplanen være beregnet
  • Muligheter/alternativer må være analysert (inklusive eventuell usikkerhet som følger med) og anbefalinger for den mest hensiktsmessige måten å fortsette på må være gjort
  • Avviksrapporten må leveres til riktig tid og på en hensiktsmessig måte

Abonner på myMetier+

Abonner på myMetier+ for å få tilgang til de norske PRINCE2-malene og andre hjelpemidler som gjør det enklere å ta i bruk PRINCE2:

Med myMetier+ får du:

  • PRINCE2-maler og eksempler på ferdig utfylte prosjektmaler som du kan bruke i egne prosjekter.
  • Korte videoleksjoner om PRINCE2 og andre temaer innen prosjektledelse
  • E-bøker og veiledere knyttet til PRINCE2, smidige metoder og prosjektledelse generelt
    - og mye mye mer myMetier+ er en kunnskapsportal og et oppslagsverk som gjør at du får mer ut av PRINCE2-sertifiseringen din.