Et business case brukes til å vurdere om prosjektet er ønskelig (balansen mellom kostnad/gevinst usikkerhet), levedyktig (prosjektet kan levere produktene) og oppnåelig (produktene kan gi gevinstene), som et middel til å støtte beslutninger angående (fortsatt) investering i prosjektet.

Når business case er fullført, må dokumentet evalueres etter følgende kriterier:

 • Grunnene for prosjektet må være i samsvar med strategiene til virksomheten, programmet eller kunden
 • Prosjektplanen og business case må være samkjørte
 • Gevinstene må være klart identifisert og forankret
 • Det må være klart hvordan gevinstene vil bli realisert
 • Det bør være klart hva som beskriver et vellykket resultat
 • Det bør være klart hva det foretrukne forretningsvalget er, og hvorfor
 • Der eksternt innkjøp er nødvendig, bør det være klart hva det foretrukne innkjøpsvalget er, og hvorfor
 • Det bør være klart hvordan eventuell finansiering skal skaffes
 • Business case skal inkludere både finansielle og ikke-finansielle kriterier
 • Business case skal inkludere drifts- og vedlikeholdskostnader og -usikkerheter, samt prosjektkostnader og -usikkerheter
 • Business case skal følge organisasjonens regnskapsstandarder (f.eks. break-even-analyse og kontantstrømberegninger)
 • De viktigste usikkerhetene som prosjekter møter skal være klart satt opp, sammen med alle foreslåtte tiltak

Abonner på myMetier+

Abonner på myMetier+ for å få tilgang til de norske PRINCE2-malene og andre hjelpemidler som gjør det enklere å ta i bruk PRINCE2:

Med myMetier+ får du:

 • PRINCE2-maler og eksempler på ferdig utfylte prosjektmaler som du kan bruke i egne prosjekter.
 • Korte videoleksjoner om PRINCE2 og andre temaer innen prosjektledelse
 • E-bøker og veiledere knyttet til PRINCE2, smidige metoder og prosjektledelse generelt
  - og mye mye mer myMetier+ er en kunnskapsportal og et oppslagsverk som gjør at du får mer ut av PRINCE2-sertifiseringen din.