Business Case

Business Case

En business case brukes til å vurdere om prosjektet er ønskelig (balansen mellom kostnad/gevinst usikkerhet), levedyktig (prosjektet kan levere produktene) og oppnåelig (produktene kan gi gevinstene), som et middel til å støtte beslutninger angående (fortsatt) investering i prosjektet.

Når business case er fullført, må dokumentet evalueres etter følgende kriterier:

 • Grunnene for prosjektet må være i samsvar med strategiene til virksomheten, programmet eller kunden
 • Prosjektplanen og business case må være samkjørte
 • Gevinstene må være klart identifisert og forankret
 • Det må være klart hvordan gevinstene vil bli realisert
 • Det bør være klart hva som beskriver et vellykket resultat
 • Det bør være klart hva det foretrukne forretningsvalget er, og hvorfor
 • Der eksternt innkjøp er nødvendig, bør det være klart hva det foretrukne innkjøpsvalget er, og hvorfor
 • Det bør være klart hvordan eventuell finansiering skal skaffes
 • Business case skal inkludere både finansielle og ikke-finansielle kriterier
 • Business case skal inkludere drifts- og vedlikeholdskostnader og -usikkerheter, samt prosjektkostnader og -usikkerheter
 • Business case skal følge organisasjonens regnskapsstandarder (f.eks. break-even-analyse og kontantstrømberegninger)
 • De viktigste usikkerhetene som prosjekter møter skal være klart satt opp, sammen med alle foreslåtte tiltak

Last ned malpakke

Her kan du laste ned malpakke med norske PRINCE2-maler.