Daglig Logg

Daglig Logg

Daglig logg brukes for å registrere uformelle saker, nødvendige tiltak eller betydningsfulle hendelser som ikke fanges opp av andre PRINCE2 registre eller logger. Den kan fungere som en prosjektdagbok for prosjektlederen. Den kan også brukes som et oppbevaringssted for saker og usikkerheter under prosessen oppstart av prosjekt hvis de andre registrene ikke er satt opp.

Når daglig logg er opprettet, må dokumentet evalueres etter følgende kriterier:

  • Oppføringer er tilstrekkelig dokumentert til å være forståelig senere
  • Dato, ansvarlig person og måldato fylles bestandig inn
  • Man har tatt hensyn til adgangsrettigheter for daglig logg (skal f.eks. daglig logg være synlig for alle som arbeider i prosjektet?)

Last ned malpakke

Her kan du laste ned malpakke med norske PRINCE2-maler.