Daglig logg brukes for å registrere uformelle saker, nødvendige tiltak eller betydningsfulle hendelser som ikke fanges opp av andre PRINCE2 registre eller logger. Den kan fungere som en prosjektdagbok for prosjektlederen. Den kan også brukes som et oppbevaringssted for saker og usikkerheter under prosessen oppstart av prosjekt hvis de andre registrene ikke er satt opp.

Når daglig logg er opprettet, må dokumentet evalueres etter følgende kriterier:

  • Oppføringer er tilstrekkelig dokumentert til å være forståelig senere
  • Dato, ansvarlig person og måldato fylles bestandig inn
  • Man har tatt hensyn til adgangsrettigheter for daglig logg (skal f.eks. daglig logg være synlig for alle som arbeider i prosjektet?)

Abonner på myMetier+

Abonner på myMetier+ for å få tilgang til de norske PRINCE2-malene og andre hjelpemidler som gjør det enklere å ta i bruk PRINCE2:

Med myMetier+ får du:

  • PRINCE2-maler og eksempler på ferdig utfylte prosjektmaler som du kan bruke i egne prosjekter.
  • Korte videoleksjoner om PRINCE2 og andre temaer innen prosjektledelse
  • E-bøker og veiledere knyttet til PRINCE2, smidige metoder og prosjektledelse generelt
    - og mye mye mer myMetier+ er en kunnskapsportal og et oppslagsverk som gjør at du får mer ut av PRINCE2-sertifiseringen din.