Daglig Logg

Daglig Logg

Daglig Logg brukes for å registrere uformelle emner, nødvendige tiltak eller betydningsfulle hendelser som ikke fanges opp av andre PRINCE2 registre og logger. Den fungerer som en prosjektdagbok for Prosjektlederen. Den kan også brukes til å samle opp emner og usikkerheter under Oppstart av prosjektet hvis de andre registrene ikke er satt opp enda. Det kan være mer enn en Daglig Logg, siden Teamledere kan velge å ha en for deres Arbeidspakker, separat fra Prosjektlederens Daglige Logg.

Denne malen for Daglig logg gjenspeiler trinnene som er beskrevet i PRINCE2-metoden, og er utformet for å veilede prosjektlederen og bidra til opprettelsen av daglig logg. Det finnes også en produktbeskrivelse for daglig logg i tillegg A i PRINCE2-håndboken.

Når den daglige loggen er fullført, må den evalueres etter følgende kriterier:

  • Oppføringer skal være tilstrekkelig dokumentert, slik at de er forståelige senere (en kort merknad er kanskje tilstrekkelig der og da, men vil det være tilstrekkelig om et per måneder?)
  • Dato, ansvarlig person og måldato skal alltid fylles inn
  • Tilgangsrettighetene for den daglige loggen skal være tatt med i betraktningen (f.eks. om den daglige loggen skal være synlig for alle som jobber på prosjektet)

Last ned malpakke

Her kan du laste ned malpakke med norske PRINCE2-maler.