Erfaringsloggen er en oppsamling av erfaringer som gjelder for dette eller fremtidige prosjekter. Noen erfaringer kan stamme fra andre prosjekter og bør fanges opp i erfaringsloggen for input til prosjektets tilnærminger og planer. Noen erfaringer kan komme fra selve prosjektet - der nye erfaringer (både gode og dårlige) kan sendes videre til andre gjennom en erfaringsrapport.

Når erfaringsloggen er fullført, må dokumentet evalueres etter følgende kriterier:

  • Status indikerer om tiltak er gjort
  • Erfaringene har unik ID, inkludert informasjon om hvilket produkt de henviser til
  • En prosess er definert der erfaringsloggen oppdateres
  • Adgang til erfaringsloggen er kontrollert
  • Erfaringsloggen oppbevares på et trygt sted

Abonner på myMetier+

Abonner på myMetier+ for å få tilgang til de norske PRINCE2-malene og andre hjelpemidler som gjør det enklere å ta i bruk PRINCE2:

Med myMetier+ får du:

  • PRINCE2-maler og eksempler på ferdig utfylte prosjektmaler som du kan bruke i egne prosjekter.
  • Korte videoleksjoner om PRINCE2 og andre temaer innen prosjektledelse
  • E-bøker og veiledere knyttet til PRINCE2, smidige metoder og prosjektledelse generelt
    - og mye mye mer myMetier+ er en kunnskapsportal og et oppslagsverk som gjør at du får mer ut av PRINCE2-sertifiseringen din.