Erfaringslogg

Erfaringslogg

Erfaringsloggen er en oppsamling av erfaringer som gjelder for dette eller fremtidige prosjekter. Noen erfaringer kan stamme fra andre prosjekter og bør fanges opp i erfaringsloggen for input til prosjektets tilnærminger og planer. Noen erfaringer kan komme fra selve prosjektet - der nye erfaringer (både gode og dårlige) kan sendes videre til andre gjennom en erfaringsrapport.

Når erfaringsloggen er fullført, må dokumentet evalueres etter følgende kriterier:

  • Status indikerer om tiltak er gjort
  • Erfaringene har unik ID, inkludert informasjon om hvilket produkt de henviser til
  • En prosess er definert der erfaringsloggen oppdateres
  • Adgang til erfaringsloggen er kontrollert
  • Erfaringsloggen oppbevares på et trygt sted

Last ned malpakke

Her kan du laste ned malpakke med norske PRINCE2-maler.