Erfaringslogg

Erfaringslogg

Erfaringsloggen er en oppsamling av erfaringer som gjelder for dette eller fremtidige prosjekter. Noen erfaringer kan stamme fra andre prosjekter og bør fanges opp i Erfaringsloggen for input til prosjektets strategier og planer. Noen erfaringer
kan komme fra selve prosjektet - der nye erfaringer (både gode og dårlige) kan sendes videre til andre gjennom en Erfaringsrapport.

Denne malen for Erfaringslogg gjenspeiler trinnene som er beskrevet i PRINCE2-metoden, og er utformet for å veilede prosjektlederen og bidra til opprettelsen av erfaringsloggen. Det finnes også en produktbeskrivelse for erfaringsloggen i tillegg A i PRINCE2-manualen.

Når erfaringsloggen er fullført, må dokumentet evalueres etter følgende kriterier:

  • Statusen skal angi om tiltak ble satt i verk
  • Erfaringer skal fastslås på en unik måte, inkludert hvilket produkt de henviser til
  • En oppdateringsprosess for erfaringsregisteret skal være definert
  • Tilgang til erfaringsregisteret skal være kontrollert
  • Erfaringsloggen skal oppbevares på et trygt sted

Last ned malpakke

Her kan du laste ned malpakke med norske PRINCE2-maler.