Erfaringsrapport

Erfaringsrapport

Erfaringsrapporten brukes for å videreføre eventuelle erfaringer som kan være nyttige for andre prosjekter. Hensikten med rapporten er å provosere fram tiltak slik at positive erfaringer blir innarbeidet i organisasjonens måte å arbeide på, og at
organisasjonen er i stand til å unngå eventuelle negative erfaringer i fremtidige prosjekter.

En Erfaringsrapport kan opprettes når som helst i prosjektet og må ikke nødvendigvis vente til slutten. Den bør typisk inkluderes som en del av Faseavslutningsrapporten og Sluttrapporten. Det kan være hensiktsmessig (og nødvendig) at det er flere Erfaringsrapporter som er spesifikke for de forskjellige organisasjonene (f.eks. bruker, leverandør, virksomhet eller program).

Data i rapporten bør brukes av virksomhetsgruppen som er ansvarlig for kvalitetsstyringssystemet, for å raffinere, endre og forbedre standardene. Statistikk om hvor mye innsats som var nødvendig for produkter kan bidra til bedre estimater i framtiden.

Denne malen for en Erfaringsrapport gjenspeiler trinnene som er beskrevet i PRINCE2-metoden, og er utformet for å veilede prosjektlederen og bidra til opprettelsen av erfaringsrapporten. Det finnes også en produktbeskrivelse for erfaringsrapporten i tillegg A i PRINCE2-manualen.

Når erfaringsrapporten er fullført, må dokumentet evalueres etter følgende kriterier:

  • Hver ledelseskontroll skal ha blitt gransket
  • Statistikk angående prognoser sammenlignet med faktiske resultater skal være inkludert
  • Statistikk angående suksessen til benyttede kvalitetskontroller skal være inkludert
  • Oppnevnte prosjektsikringsroller skal samsvare med rapporten
  • Uventede usikkerheter skal gjennomgås for å fastslå om de kunne ha vært forutsett
  • Anbefalte tiltak skal gis for hver erfaring (merk at man ikke ”lærer” av erfaringer før tiltak settes i verk)

Last ned malpakke

Her kan du laste ned malpakke med norske PRINCE2-maler.