En erfaringsrapport kan produseres for å støtte erfaringsloggen dersom det er nødvendig med mer informasjon. Erfaringsrapporten brukes for å videreføre eventuelle erfaringer som kan være nyttige for andre prosjekter.

Hensikten med rapporten er å provosere fram tiltak slik at positive erfaringer blir innarbeidet i organisasjonens måte å arbeide på, og at organisasjonen er i stand til å unngå eventuelle negative erfaringer i fremtidige prosjekter.

Når rapporten er fullført, må dokumentet evalueres etter følgende kriterier:

 • Alle ledelsens kontrollmekanismer er undersøkt
 • Det er laget statistikk over estimat kontra faktiske tall
 • Statistikk over hvor vellykket kvalitetskontrollen som ble brukt er innhentet
 • Alle utnevnte prosjektsikringsroller er enige om innholdet i rapporten
 • Uventet usikkerhet er gjennomgått for å slå fast om den kunne ha vært forutsett
 • Anbefalte tiltak er satt opp for hver erfaring (merk at erfaringer ikke er ‘lærte’ før det gjøres tiltak)

Abonner på myMetier+

Abonner på myMetier+ for å få tilgang til de norske PRINCE2-malene og andre hjelpemidler som gjør det enklere å ta i bruk PRINCE2:

Med myMetier+ får du:

 • PRINCE2-maler og eksempler på ferdig utfylte prosjektmaler som du kan bruke i egne prosjekter.
 • Korte videoleksjoner om PRINCE2 og andre temaer innen prosjektledelse
 • E-bøker og veiledere knyttet til PRINCE2, smidige metoder og prosjektledelse generelt
  - og mye mye mer myMetier+ er en kunnskapsportal og et oppslagsverk som gjør at du får mer ut av PRINCE2-sertifiseringen din.