Erfaringsrapport

Erfaringsrapport

En erfaringsrapport kan produseres for å støtte erfaringsloggen dersom det er nødvendig med mer informasjon. Erfaringsrapporten brukes for å videreføre eventuelle erfaringer som kan være nyttige for andre prosjekter.

Hensikten med rapporten er å provosere fram tiltak slik at positive erfaringer blir innarbeidet i organisasjonens måte å arbeide på, og at organisasjonen er i stand til å unngå eventuelle negative erfaringer i fremtidige prosjekter.

Når rapporten er fullført, må dokumentet evalueres etter følgende kriterier:

  • Alle ledelsens kontrollmekanismer er undersøkt
  • Det er laget statistikk over estimat kontra faktiske tall
  • Statistikk over hvor vellykket kvalitetskontrollen som ble brukt er innhentet
  • Alle utnevnte prosjektsikringsroller er enige om innholdet i rapporten
  • Uventet usikkerhet er gjennomgått for å slå fast om den kunne ha vært forutsett
  • Anbefalte tiltak er satt opp for hver erfaring (merk at erfaringer ikke er ‘lærte’ før det gjøres tiltak)

Last ned malpakke

Her kan du laste ned malpakke med norske PRINCE2-maler.