Faseavslutningsrapport

Faseavslutningsrapport

En Faseavslutningsrapport brukes for å gi en oppsummering av fremdriften til dags dato, prosjektets totale situasjon og tilstrekkelig informasjon til å be Prosjektstyret avgjøre om hva som skal skje videre med prosjektet.

Prosjektstyret bruker informasjonen i Faseavslutningsrapporten sammen den neste Faseplanen til å beslutte hva som skal gjøres med prosjektet, for eksempel: Autorisere neste fase, rette på prosjektets omfang, eller stanse prosjektet.

Denne malen for Faseavslutningsrapport gjenspeiler trinnene som er beskrevet i PRINCE2-metoden, og er utformet for å veilede prosjektlederen og bidra til opprettelsen av faserapporten. Det finnes også en produktbeskrivelse for faseavslutningsrapporten i tillegg A i PRINCE2-håndboken.

Når faseavslutningsrapporten er fullført, må dokumentet evalueres etter følgende kriterier:

  • Rapporten skal vise faseytelse sammenlignet med planen
  • Unormale situasjoner og virkningene de har hatt skal være beskrevet
  • Oppnevnte prosjektsikringsroller skal samsvare med rapporten

Last ned malpakke

Her kan du laste ned malpakke med norske PRINCE2-maler.