En faseavslutningsrapport brukes for å gi en oppsummering av fremdriften til dags dato, prosjektets totale situasjon og tilstrekkelig informasjon til å be prosjektstyret avgjøre om hva som skal skje videre i prosjektet.

Prosjektsyret bruker informasjonen i faseavslutningsrapporten sammen med den neste faseplanen til å beslutte hva som skal gjøres med prosjektet, for eksempel: Autorisere neste fase, endre prosjektets omfang, eller stanse prosjektet.

Når rapporten er fullført, må dokumentet evalueres etter følgende kriterier:

  • Rapporten viser tydelig fasens ytelse opp mot planen
  • Alle unormale situasjoner er beskrevet, sammen med virkningen av dem
  • Alle utnevnte prosjektsikringsroller er enige i rapportens innhold

Abonner på myMetier+

Abonner på myMetier+ for å få tilgang til de norske PRINCE2-malene og andre hjelpemidler som gjør det enklere å ta i bruk PRINCE2:

Med myMetier+ får du:

  • PRINCE2-maler og eksempler på ferdig utfylte prosjektmaler som du kan bruke i egne prosjekter.
  • Korte videoleksjoner om PRINCE2 og andre temaer innen prosjektledelse
  • E-bøker og veiledere knyttet til PRINCE2, smidige metoder og prosjektledelse generelt
    - og mye mye mer myMetier+ er en kunnskapsportal og et oppslagsverk som gjør at du får mer ut av PRINCE2-sertifiseringen din.