Konfigurasjonsprotokoll

Konfigurasjonsprotokoll

Hensikten til konfigurasjonsprotokoller er å levere en registrering av informasjon som historikk, status, versjon og variant av hver konfigurasjonsenhet (produkt), og eventuelle detaljer om grensesnitt og sammenhenger mellom enheter.

Når konfigurasjonsprotokollen er fullført, må dokumentet evalueres etter følgende kriterier:

  • Protokollen viser produktstatus på en nøyaktig måte
  • Protokollen holdes samlet på et sikkert sted
  • Versjonsnummer stemmer med de faktiske produktene
  • Konfigurasjonsprotokoller viser produktenes versjonshistorier
  • En prosess finnes der konfigurasjonsprotokoller blir definert og oppdatert

Last ned malpakke

Her kan du laste ned malpakke med norske PRINCE2-maler.