Konfigurasjonsprotokoll

Konfigurasjonsprotokoll

En Konfigurajonsprotokoll beskriver status, versjon og variant av konfigurasjonsenheten, og eventuelle detaljer om grensesnitt og sammenhenger mellom enheter.

Denne malen for Konfigurasjonsprotokoll gjenspeiler trinnene som er beskrevet i PRINCE2-metoden, og er utformet for å veilede prosjektlederen og bidra til opprettelsen av konfigurasjonsprotokollen. Det finnes også en produktbeskrivelse for konfigurasjonsprotokollen i tillegg A i PRINCE2-manualen.

Når konfigurasjonsprotokollen er fullført, må dokumentet evalueres etter følgende kriterier:

  • Protokollene skal gi en nøyaktig gjenspeiling av statusen til produktene
  • Protokollene skal oppbevares sammen på et sikkert sted
  • Versjonsnumrene må stemme overens med produktene
  • Konfigurasjonsprotokollene skal vise historikk for produktversjoner
  • Det skal finnes en definerings- og oppdateringsprosess for konfigurasjonsprotokollene

Last ned malpakke

Her kan du laste ned malpakke med norske PRINCE2-maler.