Kvalitetsregister

Kvalitetsregister

Et kvalitetsregister brukes for å oppsummere alle kvalitetsledelsesaktivitetene som er planlagt eller har funnet sted, og gir informasjon til faseavslutningsrapporter og sluttrapporten. Den brukes for å:

  • Gi en unik referanse for hver kvalitetsaktivitet
  • Fungere som en peker til kvalitetsprotokollen for et produkt
  • Fungere som en oppsummering av antall og hvilken type kvalitetsaktiviteter som er gjennomført

Når kvalitetsregisteret er fullført, må dokumentet evalueres etter følgende kriterier:

  • En prosedyre finnes som vil sikre at alle kvalitetsaktiviteter føres inn i kvalitetsregisteret
  • Ansvaret for kvalitetsregisteret er fordelt
  • Handlinger er klart beskrevet og tilordnet
  • Oppføringene har unik ID, inkludert informasjon om hvilket produkt de henviser til
  • Adgang til kvalitetsregisteret er kontrollert
  • Kvalitetsregisteret oppbevares på et trygt sted
  • Alle kvalitetsaktiviteter er på et passende kontrollnivå

Last ned malpakke

Her kan du laste ned malpakke med norske PRINCE2-maler.