Kvalitetsregister

Kvalitetsregister

Et Kvalitetsregister brukes for å oppsummere alle kvalitetsaktiviteter som er planlagt eller har funnet sted, og gir informasjon til Faseavslutningsrapporter og Sluttrapporten. Den brukes for å:

  • Gi en unik referanse for hver kvalitetsaktivitet
  • Fungere som en peker til kvalitetsprotokollen for et produkt
  • Fungere som en oppsummering av antall og type kvalitetsaktiviteter som er iverksatt.

Denne malen for Kvalitetsregister gjenspeiler trinnene som er beskrevet i PRINCE2-metoden, og er utformet for å veilede prosjektlederen og bidra til opprettelsen av kvalitetsregisteret. Det finnes også en produktbeskrivelse for kvalitetsregisteret i tillegg A i PRINCE2-manualen.

Når kvalitetsregisteret er fullført, må dokumentet evalueres etter følgende kriterier:

  • En prosedyre som sørger for at all kvalitetsaktivitet oppføres i kvalitetsregisteret skal være på plass
  • Ansvar for kvalitetsregisteret skal være tildelt
  • Handlinger skal være klart beskrevet og tilordnet
  • Oppføringer skal fastslås på en unik måte, inkludert hvilket produkt de henviser til
  • Tilgang til kvalitetsregisteret skal være kontrollert
  • Kvalitetsregisteret skal oppbevares på et trygt sted
  • All kvalitetsaktivitet skal finne sted med et passende nivå av kontroll

Last ned malpakke

Her kan du laste ned malpakke med norske PRINCE2-maler.