Et kvalitetsregister brukes for å oppsummere alle kvalitetsledelsesaktivitetene som er planlagt eller har funnet sted, og gir informasjon til faseavslutningsrapporter og sluttrapporten.

Den brukes for å:

 • Gi en unik referanse for hver kvalitetsaktivitet
 • Fungere som en peker til kvalitetsprotokollen for et produkt
 • Fungere som en oppsummering av antall og hvilken type kvalitetsaktiviteter som er gjennomført

Når kvalitetsregisteret er fullført, må dokumentet evalueres etter følgende kriterier:

 • En prosedyre finnes som vil sikre at alle kvalitetsaktiviteter føres inn i kvalitetsregisteret
 • Ansvaret for kvalitetsregisteret er fordelt
 • Handlinger er klart beskrevet og tilordnet
 • Oppføringene har unik ID, inkludert informasjon om hvilket produkt de henviser til
 • Adgang til kvalitetsregisteret er kontrollert
 • Kvalitetsregisteret oppbevares på et trygt sted
 • Alle kvalitetsaktiviteter er på et passende kontrollnivå

Abonner på myMetier+

Abonner på myMetier+ for å få tilgang til de norske PRINCE2-malene og andre hjelpemidler som gjør det enklere å ta i bruk PRINCE2:

Med myMetier+ får du:

 • PRINCE2-maler og eksempler på ferdig utfylte prosjektmaler som du kan bruke i egne prosjekter.
 • Korte videoleksjoner om PRINCE2 og andre temaer innen prosjektledelse
 • E-bøker og veiledere knyttet til PRINCE2, smidige metoder og prosjektledelse generelt
  - og mye mye mer myMetier+ er en kunnskapsportal og et oppslagsverk som gjør at du får mer ut av PRINCE2-sertifiseringen din.