Kvalitetstilnærming

Kvalitetstilnærming

En kvalitetstilnærming beskriver hvordan kvaliteten vil bli styrt i prosjektet. Dette omfatter spesifikke prosesser, prosedyrer, teknikker, standarder og ansvar som skal brukes.

Når kvalitetstilnærmingen er fullført, må dokumentet evalueres etter følgende kriterier:

  • Kvalitetstilnærmingen definerer tydelig måter som kundens kvalitetsforventninger vil bli oppfylt på
  • De definerte måtene er tilstrekkelige for å oppnå den ønskede kvaliteten
  • Ansvaret for kvalitet er definert opp til et nivå som er uavhengig av prosjektet og prosjektlederen
  • Tilnærmingen samsvarer med leverandørens og kundens kvalitetssystemer
  • Tilnærmingen samsvarer med virksomhetens, programmets eller kundens retningslinjer for kvalitet
  • Tilnærmingen til kvalitetssikring for prosjektet er hensiktsmessig sett i forhold til standardene som er valgt

Last ned malpakke

Her kan du laste ned malpakke med norske PRINCE2-maler.