En plan uttrykker hvordan og når mål skal oppnås, ved å vise de viktigste produktene, aktivitetene og ressursene som kreves for omfanget som planen har. I PRINCE2 er det tre plannivå: prosjekt, fase og team. Teamplaner er valgfrie og behøver ikke følge samme sammensetning som en prosjektplan eller en faseplan.

En avviksplan opprettes på samme nivå som planen den skal erstatte.

En prosjektplan leverer planlagte kostnader til business case, og den identifiserer ledelsesfasene og andre viktige kontrollpunkter. Den blir brukt av prosjektstyret som en baseline som prosjektfremdriften skal måles opp mot.

Faseplaner dekker produktene, ressursene, aktivitetene og kontrollene i fasen og brukes som en baseline som man måler fasefremdrift opp imot.

Teamplaner (hvis de brukes) kan bestå av kun en tidsplan hengt på arbeidspakken(e) som er tildelt teamlederen.

Når planen er fullført, må dokumentet evalueres etter følgende kriterier:

 • Planen er oppnåelig og gjennomførbar
 • Estimatene er basert på konsultasjon med ressursene som vil ta på seg arbeidet, og/eller historiske data
 • Teamledere er enige i at deres del av planen er gjennomførbar og oppnåelig
 • Den er planlagt til et hensiktsmessig detaljnivå (ikke for mye, ikke for lite)
 • Planen følger nødvendige virksomhets-, program- eller kundestandarder
 • Planen innlemmer erfaring fra tidligere prosjekter
 • Planen innbefatter eventuelle juridiske krav
 • Planen dekker ledelses- og kontrollaktiviteter (som kvalitet), samt aktivitetene som kreves for å produsere produktene innen omfanget
 • Planen støtter kvalitetstilnærmingen, tilnærmingen til endringskontroll, tilnærmingen til usikkerhetsstyring, tilnærmingen til kommunikasjonsstyring samt prosjekttilnærming
 • Planen støtter kontrollmekanismene for ledelsen som er definert i initieringsdokumentasjonen.

Abonner på myMetier+

Abonner på myMetier+ for å få tilgang til de norske PRINCE2-malene og andre hjelpemidler som gjør det enklere å ta i bruk PRINCE2:

Med myMetier+ får du:

 • PRINCE2-maler og eksempler på ferdig utfylte prosjektmaler som du kan bruke i egne prosjekter.
 • Korte videoleksjoner om PRINCE2 og andre temaer innen prosjektledelse
 • E-bøker og veiledere knyttet til PRINCE2, smidige metoder og prosjektledelse generelt
  - og mye mye mer myMetier+ er en kunnskapsportal og et oppslagsverk som gjør at du får mer ut av PRINCE2-sertifiseringen din.