Plan

Plan

En plan uttrykker hvordan og når mål skal oppnås, ved å vise de viktigste produktene, aktivitetene og ressursene som kreves for omfanget som planen har. I PRINCE2 er det tre plannivå: prosjekt, fase og team. Teamplaner er valgfrie og behøver ikke følge samme sammensetning som en Prosjektplan eller en Faseplan. I tillegg har vi Unntaksplan som opprettes på samme nivå som planen den skal erstatte.

 • En Prosjektplan leverer planlagte kostnader til Business Case, og den identifiserer ledelsesfasene og andre viktige kontrollpunkter. Den blir brukt av Prosjektstyret som en baseline som prosjektfremdriften skal måles opp mot.
 • Faseplaner dekker produktene, ressursene aktivitetene og kontrollvirksomheten i fasen og brukes som en baseline som man måler fasefremdrift opp i mot.
 • Teamplaner (hvis de brukes) kan bestå av kun en tidsplan hengt på Arbeidspakken(e) som er tildelt Teamlederen.

En plan bør ikke bare dekke aktivitetene for å opprette produktene, men også aktiviteter for å styre produktopprettelse – inklusive aktiviteter for sikring, kvalitetsstyring, usikkerhetsstyring, konfigurasjonsstyring, kommunikasjon og all annen prosjektledelse som kreves.

Denne malen for en plan gjenspeiler trinnene som er beskrevet i PRINCE2-metoden, og er utformet for å veilede prosjektlederen og bidra til opprettelsen av prosjekt-, fase- og teamrapporten. Det finnes også en produktbeskrivelse for planene i tillegg A i PRINCE2-manualen.

Når planen er fullført, må dokumentet evalueres etter følgende kriterier:

 • Planen skal kunne fullføres
 • Prognoser skal baseres på samråd med ressurser, personen som skal utføre arbeidet og/eller historiske data
 • Teamledere skal være enige om at deres del av planen kan fullføres
 • Planen skal planlegges ned til et passende detaljnivå (ikke for enkelt, ikke for komplisert)
 • Planen skal samsvare med påkrevde bedrifts- eller programstandarder
 • Planen skal inneholde erfaringer fra tidligere prosjekter
 • Planen skal inneholde eventuelle juridiske krav
 • Planen skal dekke ledelses- og kontrollaktiviteter (for eksempel kvalitet) samt aktiviteter for opprettelse av produkter innen omfanget
 • Planen skal støtte strategiene for kvalitet, konfigurasjon, usikkerhet og kommunikasjon samt prosjekttilnærming
 • Planen skal støtte ledelseskontrollene som er definert i initieringsdokumentasjonen

Last ned malpakke

Her kan du laste ned malpakke med norske PRINCE2-maler.