PRINCE2® norsk og engelsk ordliste

Dette er en engelsk og norsk ordliste for PRINCE2. Ordlisten inneholder en alfabetisk oversikt over engelske begreper i PRINCE2 som er sammenstilt med den norske oversettingen. Både de norske og engelsker begrepene inneholder i tillegg en definisjon på sine respektive språk.

Last ned