PRINCE2 er en anerkjent sertifisering for effektiv prosjektledelse. Metoden er internasjonal, og kan skreddersys ogtilpasses de fleste organisasjoner, bransjer og prosjekter.

Denne e-boken gir deg en introduksjon til alt du bør vite om PRINCE2 og hva rammeverket kan brukes til.

Denne e-boken vil gi deg:

 • Kunnskap om hva PRINCE2 er
 • Hvilke typer prosjekter PRINCE2 egner seg best for
 • Hvem PRINCE2 passer for
 • Kunnskap om hva PRINCE2 består av
  - Prinsipper
  - Prosesser
  - Temaer
 • Oversikt over roller og ansvar
 • Hvorfor sertifisere seg

Last ned