PRINCE2® Whitepaper

Dette whitepaperet gir deg en introduksjon til hva PRINCE2 er og hva rammeverket kan brukes til.

Innhold:

 • Hva er PRINCE2?
 • Hvilke typer prosjekter egner seg best for PRINCE2?
 • Hvem passer PRINCE2 for
 • Hva består PRINCE2 av?
  • Prinsipper
  • Prosesser
  • Temaer
  • Roller og ansvar
 • Hvorfor sertifisere seg?

Last ned