En produktbeskrivelse brukes for å:

 • Forstå produktets natur, hensikt, funksjon og utseende i detalj
 • Definere hvem som vil bruke produktet
 • Identifisere kildene til informasjon eller leveranser for produktet
 • Dokumenterer kvalitetsnivået som kreves for produktet
 • Gjøre det mulig å identifisere aktivitetene for å produsere, evaluere og godkjenne produktet
 • Definere personene eller ferdighetene som trengs for å produsere, evaluere og godkjenne produktet

Når produktbeskrivelsen er fullført, må dokumentet evalueres etter følgende kriterier:

 • Formålet med produktet er klart og i samsvar med andre produkter
 • Produktet beskrives til et detaljnivå som er tilstrekkelig for å planlegge og styre utviklingen
 • Produktbeskrivelsen er konsis, men tilstrekkelig til at produktet kan produseres, gjennomgås og godkjennes
 • Ansvaret for utviklingen av produktet er klart identifisert
 • Ansvaret for utviklingen av produktet samsvarer med rollene og ansvaret som er beskrevet i organiseringen av prosjektledelsen og kvalitetstilnærmingen
 • Kvalitetskriteriene samsvarer med prosjektets kvalitetsstandarder, standard sjekklister og akseptansekriterier
 • Kvalitetskriteriene kan brukes for å fastslå om produktet er egnet for sitt bruk
 • Typene av kvalitetsinspeksjon som kreves kan brukes for å verifisere om produktet fyller sine oppgitte kvalitetskriterier
 • Seniorbrukeren/-ne bekrefter at deres krav til produktet, slik det er definert i produktbeskrivelsen, er nøyaktig definert
 • Seniorleverandøren/-ne bekrefter at kravene til produktet, slik det er definert i produktbeskrivelsen, kan oppnås

Abonner på myMetier+

Abonner på myMetier+ for å få tilgang til de norske PRINCE2-malene og andre hjelpemidler som gjør det enklere å ta i bruk PRINCE2:

Med myMetier+ får du:

 • PRINCE2-maler og eksempler på ferdig utfylte prosjektmaler som du kan bruke i egne prosjekter.
 • Korte videoleksjoner om PRINCE2 og andre temaer innen prosjektledelse
 • E-bøker og veiledere knyttet til PRINCE2, smidige metoder og prosjektledelse generelt
  - og mye mye mer myMetier+ er en kunnskapsportal og et oppslagsverk som gjør at du får mer ut av PRINCE2-sertifiseringen din.