Produktbeskrivelse

Produktbeskrivelse

En produktbeskrivelse brukes for å:

 • Forstå produktets natur, hensikt, funksjon og utseende i detalj
 • Definere hvem som vil bruke produktet
 • Identifisere kildene til informasjon eller leveranser for produktet
 • Dokumenterer kvalitetsnivået som kreves for produktet
 • Gjøre det mulig å identifisere aktivitetene for å produsere, evaluere og godkjenne produktet
 • Definere personene eller ferdighetene som trengs for å produsere, evaluere og godkjenne produktet

Når produktbeskrivelsen er fullført, må dokumentet evalueres etter følgende kriterier:

 • Formålet med produktet er klart og i samsvar med andre produkter
 • Produktet beskrives til et detaljnivå som er tilstrekkelig for å planlegge og styre utviklingen
 • Produktbeskrivelsen er konsis, men tilstrekkelig til at produktet kan produseres, gjennomgås og godkjennes
 • Ansvaret for utviklingen av produktet er klart identifisert
 • Ansvaret for utviklingen av produktet samsvarer med rollene og ansvaret som er beskrevet i organiseringen av prosjektledelsen og kvalitetstilnærmingen
 • Kvalitetskriteriene samsvarer med prosjektets kvalitetsstandarder, standard sjekklister og akseptansekriterier
 • Kvalitetskriteriene kan brukes for å fastslå om produktet er egnet for sitt bruk
 • Typene av kvalitetsinspeksjon som kreves kan brukes for å verifisere om produktet fyller sine oppgitte kvalitetskriterier
 • Seniorbrukeren/-ne bekrefter at deres krav til produktet, slik det er definert i produktbeskrivelsen, er nøyaktig definert
 • Seniorleverandøren/-ne bekrefter at kravene til produktet, slik det er definert i produktbeskrivelsen, kan oppnås

Last ned malpakke

Her kan du laste ned malpakke med norske PRINCE2-maler.