Produktbeskrivelse

Produktbeskrivelse

En Produktbeskrivelse brukes for å:

 • Forstå produktets natur, hensikt, funksjon og utseende i detalj
 • Definere hvem som vil bruke produktet
 • Identifisere kildene til informasjon eller leveranser for produktet
 • Dokumenterer kvalitetsnivået som kreves for produktet
 • Gjøre det mulig å identifisere aktivitetene for å produsere, evaluere og godkjenne produktet
 • Definere personene eller ferdighetene som trengs for å produsere, evaluere og godkjenne produktet

Denne malen for Produktbeskrivelse gjenspeiler trinnene som er beskrevet i PRINCE2-metoden, og er utformet for å veilede prosjektlederen og bidra til opprettelsen av produktbeskrivelsen. Det finnes også en produktbeskrivelse for produktbeskrivelsesdokumentet i tillegg A i PRINCE2-håndboken.

Når produktbeskrivelsesdokumentet er fullført, må det evalueres etter følgende kriterier:

 • Formålet skal være klart og samsvarende med andre produkter
 • Produktet skal være beskrevet på et detaljnivå som er tilstrekkelig for planlegging og ledelse av dets utvikling
 • Produktbeskrivelsen skal være kortfattet, men likevel tilstrekkelig for at produktet kan produseres, gjennomgås og godkjennes
 • Ansvaret for utvikling av produktet skal være klarlagt
 • Ansvar for utvikling av produktet skal samsvare med rollene og ansvaret som er beskrevet i organisasjonen til prosjektlederteamet og kvalitetsstrategien
 • Kvalitetskriteriene skal samsvare med prosjektets kvalitetsstandarder, standardsjekklister og kriterier for godkjenning
 • Kvalitetskriteriene skal kunne brukes til å fastslå om produktet er egnet til formålet
 • Typene kvalitetsinspeksjon som kreves skal kunne bekrefte at produktet overholder de oppgitte kvalitetskriteriene
 • Seniorbrukeren(e) skal bekrefte at kravene deres til produktet, som definert i produktbeskrivelsen, har blitt nøyaktig definert
 • Seniorleverandøren(e) skal bekrefte at kravene deres til produktet, som definert i produktbeskrivelsen, kan overholdes

Last ned malpakke

Her kan du laste ned malpakke med norske PRINCE2-maler.