Prosjektforslag

Prosjektforslag

Et Prosjektforslag brukes for å gi et fullstendig og fast fundament for initieringen av prosjektet, og opprettes i Oppstart av prosjektet.

I Initiere et prosjekt utvides og forfines innholdet i Prosjektforslaget i Initieringsdokumentasjonen, deretter vedlikeholdes ikke Prosjektforslaget lenger.

Denne malen for Prosjektforslag gjenspeiler trinnene som er beskrevet i PRINCE2-metoden, og er utformet for å veilede prosjektlederen og bidra til opprettelsen av prosjektforslaget. Det finnes også en produktbeskrivelse for prosjektforslaget i tillegg A i PRINCE2-håndboken.

Når prosjektforslaget er fullført, må dokumentet evalueres etter følgende kriterier:

  • Det skal være kortfattet, da dets formål ved dette tidspunkt er å gi et fast grunnlag for å starte et prosjekt
  • Prosjektforslaget skal gi en nøyaktig gjenspeiling av prosjektmandatet, samt bedriftens og brukernes krav
  • Prosjektilnærmingen skal vurdere en rekke løsninger, for eksempel tilpassede løsninger, pakkeløsninger, kontrakterte løsninger, internt utviklede løsninger, nyutviklede løsninger, løsninger basert på endring av eksisterende produkt osv.
  • Prosjekttilnærmingen som gir størst sjanse for generell suksess skal ha blitt valgt
  • Prosjektets mål, tilnærming og strategier skal samsvare med organisasjonens bedriftsdirektiv for sosialt ansvar
  • Prosjektets mål skal være spesifikke, målbare, oppnåelige, realistiske og tidsbundne (SMART)

Last ned malpakke

Her kan du laste ned malpakke med norske PRINCE2-maler.