Prosjektledelse blir stadig mer populært ved NHH

Blant bachelorstudentene ved Norges Handelshøyskole i Bergen øker antallet studenter som velger prosjektledelse som valgfag betraktelig fra år til år.

Økende behov for dyktige prosjektledere

I år er det 200 påmeldte til valgfaget prosjektledelse. Det er nesten en dobling sammenlignet med året før. Lederen for prosjektlederfaget ved NHH, professor Jon Iden, mener det er flere grunner til at nettopp prosjektledelse er blitt så populært.

– For det første er det et økende behov for dyktige prosjektledere der ute. Se bare på hva som skjer i banknæringen om dagen. De tvinges til å tenke nytt, og det blir det mange nye innovasjonsprosjekter ut av, sier professor Iden.

Og det er ikke bare i banknæringen det er mange omstillings- og endringsprosesser om dagen. Når teknologien åpner for endret forbruksmønster, er det flere bransjer som må tenke i nye baner. Samtidig ser man også et stadig økende antall IT-prosjekter både i næringslivet og i det offentlige generelt.

Kompetansen kan brukes i studietiden

– En annen grunn til at valgfaget prosjektledelse er blitt så populært er at studentene ser at de kan bruke kompetansen med det samme. De trenger ikke å vente til de kommer ut i arbeidslivet. Det er til en hver tid mange ulike prosjekter på campus som ledes av dyktige studenter med prosjektledelse som valgfag, sier han.

Professor Iden forteller videre at de merket en økning i antall studenter da de i 2013 endret navnet på valgfaget fra IT-prosjektledelse til bare prosjektledelse. Dette gjorde de på grunn av mange tilbakemeldinger fra studenter som mente faget hørtes for teknisk ut.

Generell teori og faktabasert kunnskap

På spørsmål om hva som må til for å bli en god prosjektleder, kommer svaret raskt.

– Først og fremst må du ha en grunnleggende forståelse for oppgaven du har foran deg. Prinsippene for prosjektledelse deles gjerne inn i tre faser; planlegging, gjennomføring og avslutning. Sosiale interaksjoner er også en viktig del, da du som prosjektleder skal få mennesker med ulik bakgrunn og kompetanse til å jobbe sammen som et team mot et felles mål. Dette er noe vi jobber mye med i undervisningen, sier professor Iden.

Målet med prosjektlederkurset ved NHH er å bidra til enda flere dyktige prosjektledere i Norge. Kurset tar for seg generell teori og faktabasert kunnskap. Undervisningen går ikke i dybden på ulike metoder for prosjektledelse.

Uavhengig av industri eller bransje

Selv om det i utgangspunktet er stor forskjell på det å være prosjektleder på en byggeplass og for eksempel i et reklamebyrå eller i en bank, er likevel de generelle prinsippene nokså like.

– De sentrale oppgavene i prosjektledelse er uavhengig av industri eller bransje. Men studentene som kommer ut fra NHH er nok nærmere kontorarbeidsplassen enn byggefeltet, sier han.

Han forteller videre at det er flere som kombinerer NHH-studier med for eksempel en teknisk utdannelse, så mulighetene er med andre ord mange.

– Selve faget prosjektledelse er ikke så komplisert i seg selv, men det er likevel vanskelig å være en god prosjektleder. Jeg vil påstå at det faktisk er vanskeligere å være prosjektleder enn en vanlig linjeleder. Mye fordi du som prosjektleder skal lede mennesker du ikke leder i det daglige arbeidet, avslutter professor Jon Iden.

PRINCE2-sertifisering

Studentene ved NHH får tilbud om et e-læringskurs i prosjektledermetoden PRINCE2® fra Metier OEC Academy. Med en egen eksamen kan de som ønsker PRINCE2-sertifisere seg under bachelorstudiet. I fjor valgte 85 studenter å gjøre dette, mens tallet var 58 året før det igjen.

– Vi setter stor pris på vår avtale med Metier OEC Academy og mulighetene det gir våre studenter, sier professor Iden.

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål.