Prosjektproduktbeskrivelse

Prosjektproduktbeskrivelse

Prosjektproduktbeskrivelsen er en spesiell type produktbeskrivelse som definerer hva prosjektet må levere for å bli godkjent. Den brukes for å:

 • Få tilslutning fra brukeren om prosjektets omfang og krav
 • Definere kundens kvalitetsforventninger
 • Definere akseptansekriteriene, metodene og ansvar for prosjektet

Når prosjektproduktbeskrivelsen er fullført, må dokumentet evalueres etter følgende kriterier:

 • Hensikten er klar
 • Sammensetningen definerer prosjektets totale omfang
 • Akseptansekriteriene danner den komplette listen som prosjektet vil bli vurdert opp mot
 • Akseptansekriteriene innbefatter kravene fra alle viktige interessenter (f.eks. drift og vedlikehold)
 • Prosjektproduktbeskrivelsen definerer hvordan brukerne og drifts- og vedlikeholdsorganisasjonene vil vurdere hvor akseptable det ferdige produktet er. Den skal sikre at:
  • Alle kriteriene er målbare
  • Hvert kriterium er realistisk hver for seg
  • Kriteriene er realistiske og konsistente som en samling. For eksempel går kanskje høy kvalitet, tidlig levering og lav kost ikke sammen
  • Alle kriterier kan bekreftes innenfor prosjektets levetid
 • Kvalitetsforventningene har tatt i betraktning, inkludert:
  • Karaktertrekkene for viktige kvalitetskrav (f.eks. rask/sakte, stor/liten, nasjonal/global)
  • Delene fra kundens kvalitetssystem som skal/bør brukes
  • Eventuelle andre standarder som skal/bør brukes
  • Nivået av kunde-/ansattilfredshet som skal oppnås i eventuelle spørreundersøkelser
 •  

Last ned malpakke

Her kan du laste ned malpakke med norske PRINCE2-maler.