Prosjektproduktbeskrivelse

Prosjektproduktbeskrivelse

Prosjektproduktbeskrivelsen er en spesiell type Produktbeskrivelse som definerer hva prosjektet må levere for å bli godkjent. Den brukes for å:

 • Få tilslutning fra brukeren om prosjektets omfang og krav
 • Definere kundens kvalitetsforventninger
 • Definere akseptansekriteriene, metodene og ansvar.

Produktbeskrivelsen for prosjektet opprettes i Oppstart av prosjektet som en del av den første omfangsaktiviteten og forfines i Initiere et prosjekt når Prosjektplanen opprettes. Den er underlagt formell endringskontroll og må kontrolleres ved faseoverganger (under Lede en faseovergang) for å se om det er nødvendig med noen endringer. Den brukes av prosessen Avslutte prosjektet som en del av verifikasjonen av at prosjektet har levert det som var forventet og at akseptansekriteriene har blitt oppfylt.

Denne malen for Prosjektproduktbeskrivelse gjenspeiler trinnene som er beskrevet i PRINCE2-metoden, og er utformet for å veilede prosjektlederen og bidra til opprettelsen av prosjektproduktbeskrivelsen. Det finnes også en produktbeskrivelse for prosjektproduktbeskrivelsen i tillegg A i PRINCE2-manualen.

Når prosjektproduktbeskrivelsen er fullført, må dokumentet evalueres etter følgende kriterier:

 • Formålet skal være klart
 • Innholdet skal definere prosjektets fulle omfang
 • Godkjenningskriteriene skal utgjøre hele listen som vil bli brukt til å evaluere prosjektet
 • Godkjenningskriteriene skal ta opp kravene til alle nøkkelinteressentene (for eksempel drift og vedlikehold)
 • Prosjektproduktbeskrivelsen skal definere hvordan brukerne, driftsorganisasjonen og vedlikeholdsorganisasjonen skal evaluere akseptabiliteten til ferdig(e) produkt(er):
  • Alle kriterier skal kunne måles
  • Hvert kriterium skal være realistisk individuelt sett
  • Kriteriene skal være realistiske og samsvarende samlet. Høy kvalitet, tidlig levering og lav kostnad vil for eksempel ikke nødvendigvis være oppnåelig på én gang
  • Alle kriterier skal kunne bevises innen prosjektets levetid (for eksempel en vannpumpes maksimale gjennomløp), eller ved hjelp av fullmaktstiltak som gir rimelige tegn på om kriterier for godkjenning vil oppnås etter avslutning av prosjektet (for eksempel en vannpumpe som overholder pålitelighetsdesign og produksjonsstandard)
 • Kvalitetsforventningene skal ta det følgende i betraktning:
  • Karakteristikkene til hovedkvalitetskravene (for eksempel rask/treg, stor/liten, nasjonal/global osv.)
  • Elementene til kundekvalitetssystemet som skal benyttes
  • Alle andre standarder som skal benyttes
  • Tilfredsheten til kunder eller ansatte som skal fås ved tilbakemelding

Last ned malpakke

Her kan du laste ned malpakke med norske PRINCE2-maler.