Prosjektproduktbeskrivelsen er en spesiell type produktbeskrivelse som definerer hva prosjektet må levere for å bli godkjent. Den brukes for å:

 • Få tilslutning fra brukeren om prosjektets omfang og krav
 • Definere kundens kvalitetsforventninger
 • Definere akseptansekriteriene, metodene og ansvar for prosjektet

Når prosjektproduktbeskrivelsen er fullført, må dokumentet evalueres etter følgende kriterier:

 • Hensikten er klar
 • Sammensetningen definerer prosjektets totale omfang
 • Akseptansekriteriene danner den komplette listen som prosjektet vil bli vurdert opp mot
 • Akseptansekriteriene innbefatter kravene fra alle viktige interessenter (f.eks. drift og vedlikehold)
 • Prosjektproduktbeskrivelsen definerer hvordan brukerne og drifts- og vedlikeholdsorganisasjonene vil vurdere hvor akseptable det ferdige produktet er. Den skal sikre at:
  - Alle kriteriene er målbare
  - Hvert kriterium er realistisk hver for seg
  - Kriteriene er realistiske og konsistente som en samling. For eksempel går kanskje høy kvalitet, tidlig levering og lav kost ikke sammen
  - Alle kriterier kan bekreftes innenfor prosjektets levetid
 • Kvalitetsforventningene har tatt i betraktning, inkludert:
  - Karaktertrekkene for viktige kvalitetskrav (f.eks. rask/sakte, stor/liten, nasjonal/global)
  - Delene fra kundens kvalitetssystem som skal/bør brukes
  - Eventuelle andre standarder som skal/bør brukes
  - Nivået av kunde-/ansattilfredshet som skal oppnås i eventuelle spørreundersøkelser

Abonner på myMetier+

Abonner på myMetier+ for å få tilgang til de norske PRINCE2-malene og andre hjelpemidler som gjør det enklere å ta i bruk PRINCE2:

Med myMetier+ får du:

 • PRINCE2-maler og eksempler på ferdig utfylte prosjektmaler som du kan bruke i egne prosjekter.
 • Korte videoleksjoner om PRINCE2 og andre temaer innen prosjektledelse
 • E-bøker og veiledere knyttet til PRINCE2, smidige metoder og prosjektledelse generelt
  - og mye mye mer myMetier+ er en kunnskapsportal og et oppslagsverk som gjør at du får mer ut av PRINCE2-sertifiseringen din.