E-bok: Prosjektsertifiseringer som bygger på PRINCE2®

Det finnes en rekke rammeverk som bygger videre på PRINCE2. Disse dekker blant annet hvordan prosjekter bør organiseres i programmer og porteføljer for å ta ut størst mulig gevinst og hvordan man bør kombinere PRINCE2 med smidige metoder som Scrum, Kanban osv.

Målet med denne e-boken er å gi deg en oversikt over hvilke sertifiseringer som bygger videre på PRINCE2 og hvilken som er mest relevant for deg.

Denne e-boken vil gi deg:

  • En oversikt over hvilke sertifiseringer som bygger på PRINCE2
  • En kort introduksjon til hver og en av de
  • Hjelp til å finne sertifiseringen som passer best for deg

Uansett hvilken sertifisering du velger, krever prosessen noe arbeid. Du skal tilegne deg ny teori, kombinere denne med egne erfaringer og være i stand til å bruke ny kunnskap i gitte eksamenssituasjoner.

Er verdien av en sertifisering større enn innsatsen du nedlegger for å oppnå den? Et ubetinget ja, noe som bekreftes av den eksplosive veksten i etterspørselen etter sertifiserte prosjektledere.

Last ned