Gratis e-bok: Prosjektsertifiseringer som bygger på PRINCE2®

Denne e-boken gir deg en oversikt over hvilke sertifiseringer som bygger på PRINCE2 samt en kort introduksjon til hver og en av de.

Rammeverk som bygger på PRINCE2

Det finnes en rekke rammeverk som bygger videre på PRINCE2. Disse dekker blant annet hvordan prosjekter bør organiseres i programmer og porteføljer for å ta ut størst mulig gevinst og hvordan man bør kombinere PRINCE2 med smidige metoder som Scrum, Kanban osv.

Målet med denne e-boken er å gi deg en oversikt over hvilke sertifiseringer som bygger videre på PRINCE2 og hvilken som er mest relevant for deg.

Denne e-boken vil gi deg:

  • En oversikt over hvilke sertifiseringer som bygger på PRINCE2
  • En kort introduksjon til hver og en av de
  • Hjelp til å finne sertifiseringen som passer best for deg


Fyll ut skjemaet og last ned e-bok gratis.

Uansett hvilken sertifisering du velger, krever prosessen noe arbeid. Du skal tilegne deg ny teori,
kombinere denne med egne erfaringer og være i stand til å bruke ny kunnskap i gitte eksamenssituasjoner.

Er verdien av en sertifisering større enn innsatsen du nedlegger for å oppnå den? Et ubetinget ja, noe som bekreftes av den eksplosive veksten i etterspørselen etter sertifiserte prosjektledere.

Last ned e-bok