Saksrapport

Saksrapport

En saksrapport er en rapport som inneholder beskrivelse av, vurdering av konsekvenser og anbefalinger om endringsanmodning, avvik-fra spesifikasjon eller et problem/utfordring. Den utarbeides kun for de sakene som må håndteres formelt.

Rapportene opprettes først når saken fanges opp, og oppdateres både etter at saken er undersøkt og når forslag blir identifisert for å løse saken. Saksrapporten rettes senere enda en gang for å registrere hvilket valg som ble tatt, og endelig oppdatert når implementasjonen har blitt verifisert og saken er lukket.

Når rapporten er fullført, må dokumentet evalueres etter følgende kriterier:

  • Saken som legges frem er tydelig og entydig
  • En detaljert konsekvensanalyse er gjort
  • Alle implikasjoner er tatt i betraktning
  • Saken har blitt vurdert for sine konsekvenser på toleransene
  • Saken har blitt registrert i saksregisteret på riktig måte
  • Beslutninger er nøyaktig og entydig beskrevet

Last ned malpakke

Her kan du laste ned malpakke med norske PRINCE2-maler.