En saksrapport er en rapport som inneholder beskrivelse av, vurdering av konsekvenser og anbefalinger om endringsanmodning, avvik-fra spesifikasjon eller et problem/utfordring. Den utarbeides kun for de sakene som må håndteres formelt.

Rapportene opprettes først når saken fanges opp, og oppdateres både etter at saken er undersøkt og når forslag blir identifisert for å løse saken. Saksrapporten rettes senere enda en gang for å registrere hvilket valg som ble tatt, og endelig oppdatert når implementasjonen har blitt verifisert og saken er lukket.

Når rapporten er fullført, må dokumentet evalueres etter følgende kriterier:

 • Saken som legges frem er tydelig og entydig
 • En detaljert konsekvensanalyse er gjort
 • Alle implikasjoner er tatt i betraktning
 • Saken har blitt vurdert for sine konsekvenser på toleransene
 • Saken har blitt registrert i saksregisteret på riktig måte
 • Beslutninger er nøyaktig og entydig beskrevet

Abonner på myMetier+

Abonner på myMetier+ for å få tilgang til de norske PRINCE2-malene og andre hjelpemidler som gjør det enklere å ta i bruk PRINCE2:

Med myMetier+ får du:

 • PRINCE2-maler og eksempler på ferdig utfylte prosjektmaler som du kan bruke i egne prosjekter.
 • Korte videoleksjoner om PRINCE2 og andre temaer innen prosjektledelse
 • E-bøker og veiledere knyttet til PRINCE2, smidige metoder og prosjektledelse generelt
  - og mye mye mer myMetier+ er en kunnskapsportal og et oppslagsverk som gjør at du får mer ut av PRINCE2-sertifiseringen din.