Saksregister

Saksregister

Hensikten med saksregisteret er å fange opp og vedlikeholde informasjon om alle sakene som håndteres formelt. Saksregistret må overvåkes av prosjektleder med jevne mellomrom gjennom hele prosjektet.

Kvalitetskriterier:

  • Status indikerer om tiltak er gjort
  • Sakene har unik ID, inkludert informasjon om hvilket produkt de henviser til
  • En prosess er definert der saksregisteret oppdateres
  • Oppføringer i saksregisteret som viser seg å være usikkerheter når du undersøker nærmere, overføres til usikkerhetsregisteret og oppføringene oppdateres tilsvarende
  • Adgang til saksregisteret er kontrollert og registeret oppbevares på et trygt sted

Last ned malpakke

Her kan du laste ned malpakke med norske PRINCE2-maler.