Hensikten med saksregisteret er å fange opp og vedlikeholde informasjon om alle sakene som håndteres formelt. Saksregistret må overvåkes av prosjektleder med jevne mellomrom gjennom hele prosjektet.

Kvalitetskriterier:

  • Status indikerer om tiltak er gjort
  • Sakene har unik ID, inkludert informasjon om hvilket produkt de henviser til
  • En prosess er definert der saksregisteret oppdateres
  • Oppføringer i saksregisteret som viser seg å være usikkerheter når du undersøker nærmere, overføres til usikkerhetsregisteret og oppføringene oppdateres tilsvarende
  • Adgang til saksregisteret er kontrollert og registeret oppbevares på et trygt sted

Abonner på myMetier+

Abonner på myMetier+ for å få tilgang til de norske PRINCE2-malene og andre hjelpemidler som gjør det enklere å ta i bruk PRINCE2:

Med myMetier+ får du:

  • PRINCE2-maler og eksempler på ferdig utfylte prosjektmaler som du kan bruke i egne prosjekter.
  • Korte videoleksjoner om PRINCE2 og andre temaer innen prosjektledelse
  • E-bøker og veiledere knyttet til PRINCE2, smidige metoder og prosjektledelse generelt
    - og mye mye mer myMetier+ er en kunnskapsportal og et oppslagsverk som gjør at du får mer ut av PRINCE2-sertifiseringen din.