Organisasjonen du jobber i er vant til å kjøre prosjekter etter en tradisjonell prosjektledelsesmetode som for eksempel PRINCE2®. Dere har utviklet et felles språk basert på internasjonale standarder og gjennomfører prosjektene på en strukturert måte. Med andre ord et godt fundament for å gjennomføre prosjekter.

Men, dere opplever også at prosjektene tar for lang tid å gjennomføre og at time-to-market er for lang. Noen ganger er heller ikke resultatet av prosjektet det som mottakeren forventet eller etterspurte.

For å kunne konkurrere blir dere derfor nødt til å gjennomføre prosjektene raskere og ved hjelp av smidig metodikk for å sikre at produktene dere lager møter brukernes forventninger.

Men skal man da bare kaste PRINCE2 på bålet og gå ”all in” på smidige metoder?

Denne e-boken vil gi deg:

  • Innblikk i hvordan man kan jobbe smidigere i kombinasjon med PRINCE2.

Last ned