Sluttrapport

Sluttrapport

En Sluttrapport brukes under avslutning av prosjektet for å gå gjennom hvordan prosjektet gikk opp mot den versjonen av Initieringsdokumentasjonen som ble bruk for å autorisere det. Den tillater også:

  • Videreføring av eventuelle erfaringer som kan være nyttige for andre prosjekter
  • Videreføring av detaljer om uferdig arbeid, vedvarende usikkerheter eller potensielle produktmodifikasjoner for gruppen som har fått oppgaven med framtidig støtte av prosjektets produkter i sin bruksperiode.

Denne malen for Sluttrapport gjenspeiler trinnene som er beskrevet i PRINCE2-metoden, og er utformet for å veilede prosjektlederen og bidra til opprettelsen av sluttrapporten. Det finnes også en produktbeskrivelse for sluttrapporten i tillegg A i PRINCE2-håndboken.

Når sluttrapporten er fullført, må dokumentet evalueres etter følgende kriterier:

  • Unormale situasjoner og virkningene de har hatt skal være beskrevet
  • Ved slutten av prosjektet skal alle emner enten avsluttes eller få en anbefaling om videre tiltak
  • Nyttig dokumentasjon eller bevis som er tilgjengelig skal vedlegges anbefaling om videre tiltak
  • Oppnevnte prosjektsikringsroller skal samsvare med rapporten

Last ned malpakke

Her kan du laste ned malpakke med norske PRINCE2-maler.