Sluttrapport

Sluttrapport

En sluttrapport brukes under avslutning av prosjektet for å evaluere hvordan prosjektet gikk opp mot den versjonen av initieringsdokumentasjonen som ble brukt for å autorisere det.

Når rapporten er fullført, må dokumentet evalueres etter følgende kriterier:

  • Alle unormale situasjoner er beskrevet, sammen med virkningen av dem
  • På slutten av prosjektet skal alle saker enten lukkes eller bli tema i en anbefaling om oppfølgingstiltak
  • All tilgjengelig nyttig dokumentasjon eller bevis bør følge med anbefalingene om oppfølgingstiltak
  • Alle utnevnte prosjektsikringsroller bør være enige om det som står i rapporten

Last ned malpakke

Her kan du laste ned malpakke med norske PRINCE2-maler.