Tilnærming til endringskontroll

Tilnærming til endringskontroll

Tilnærmingen brukes for å identifisere, vurdere og kontrollere potensielle og godkjente endringer til prosjektbaseline for å beskytte prosjektproduktene. Den beskriver prosedyrene, teknikkene og standardene som skal gjelde, og ansvaret for å oppnå en effektiv prosedyre for saksstyring og endringskontroll.

Når tilnærmingen er fullført, må dokumentet evalueres etter følgende kriterier:

  • Ansvarsområder er tydelige og forstått av både bruker og leverandør
  • Prosedyren for saksstyring og endringskontroll er klart dokumentert og kan forstås av alle parter
  • Den valgte tilnærmingen til endringskontroll er egnet for størrelsen og karakteren til prosjektet
  • Skalaer er klare og entydige
  • Skalaene er egnet for det kontrollnivået som trengs
  • Rapporteringskrav er fullstendig definert
  • Det finnes ressurser for å administrere den valgte metoden for endringskontroll

 

Last ned malpakke

Her kan du laste ned malpakke med norske PRINCE2-maler.