Tilnærming til gevinststyring

Tilnærming til gevinststyring

En tilnærming til gevinststyring definerer gevinstledelsestiltakene og gevinstgjennomgangene som iverksettes for å sikre at prosjektets effekt oppnås og bekrefte at prosjektets gevinster realiseres.

Tilnærmingen må dekke aktiviteter for å finne ut om de forventede fordelene av produktene er realisert og hvordan produktene har tedd seg i vanlig drift. Hver forventet gevinst må vurderes for hvilket nivå ytelsen ligger på og om det trengs mer tid for å vurdere gjenværende gevinster.

Når tilnærmingen er fullført, må dokumentet evalueres etter følgende kriterier:

  • Tilnærmingen dekker alle gevinstene som er beskrevet i business case
  • Gevinstene er målbare og baselinemålinger er gjennomført
  • Den beskriver passende tidsplan for måling av gevinstene, og begrunner tidsangivelsene
  • Den identifiserer ferdighetene eller personene som er nødvendig for å utføre målingene
  • Innsatsen og kostnaden for å gjennomføre gevinstevalueringer med er realistisk sammenlignet med verdien av de forventede gevinstene
  • Det er gjort en vurdering på om negative effekter av prosjektet skal måles og evalueres

Last ned malpakke

Her kan du laste ned malpakke med norske PRINCE2-maler.