En tilnærming til gevinststyring definerer gevinstledelsestiltakene og gevinstgjennomgangene som iverksettes for å sikre at prosjektets effekt oppnås og bekrefte at prosjektets gevinster realiseres.

Tilnærmingen må dekke aktiviteter for å finne ut om de forventede fordelene av produktene er realisert og hvordan produktene har tedd seg i vanlig drift. Hver forventet gevinst må vurderes for hvilket nivå ytelsen ligger på og om det trengs mer tid for å vurdere gjenværende gevinster.

Når tilnærmingen er fullført, må dokumentet evalueres etter følgende kriterier:

 • Tilnærmingen dekker alle gevinstene som er beskrevet i business case
 • Gevinstene er målbare og baselinemålinger er gjennomført
 • Den beskriver passende tidsplan for måling av gevinstene, og begrunner tidsangivelsene
 • Den identifiserer ferdighetene eller personene som er nødvendig for å utføre målingene
 • Innsatsen og kostnaden for å gjennomføre gevinstevalueringer med er realistisk sammenlignet med verdien av de forventede gevinstene
 • Det er gjort en vurdering på om negative effekter av prosjektet skal måles og evalueres

Abonner på myMetier+

Abonner på myMetier+ for å få tilgang til de norske PRINCE2-malene og andre hjelpemidler som gjør det enklere å ta i bruk PRINCE2:

Med myMetier+ får du:

 • PRINCE2-maler og eksempler på ferdig utfylte prosjektmaler som du kan bruke i egne prosjekter.
 • Korte videoleksjoner om PRINCE2 og andre temaer innen prosjektledelse
 • E-bøker og veiledere knyttet til PRINCE2, smidige metoder og prosjektledelse generelt
  - og mye mye mer myMetier+ er en kunnskapsportal og et oppslagsverk som gjør at du får mer ut av PRINCE2-sertifiseringen din.