Tilnærming til kommunikasjonsstyring

Tilnærming til kommunikasjonsstyring

En tilnærming til kommunikasjonsstyring beskriver midlene som benyttes og hyppigheten av kommunikasjonen til parter innenfor og utenfor prosjektet. Den gjør det lettere å involvere interessenter gjennom å etablere en styrt og toveis informasjonsstrøm.

Når tilnærmingen er fullført, må dokumentet evalueres etter følgende kriterier:

  • Alle interessenter er identifisert og konsultert om deres kommunikasjonsbehov
  • Det er enighet fra alle interessenter om innholdet, frekvens og måten det skal kommuniseres på
  • En felles standard for kommunikasjon er vurdert
  • Det er tatt høyde i faseplanene for tiden, innsatsen og ressursene som kreves for å utføre kommunikasjonen som er identifisert
  • Formaliteten og frekvensen på kommunikasjonen er rimelig i forhold til prosjektets viktighet og kompleksitet
  • For prosjekter som er en del av et program, har kommunikasjonslinjene, og rapporteringsstrukturen mellom prosjekt og programmet, blitt definert i kommunikasjonsstrategien
  • Kommunikasjonsstrategien benytter virksomhetens kommunikasjonsfasiliteter der det passer (f.eks. ved å bruke avdelingen for markedskommunikasjon for å distribuere prosjektbulltiner)

Last ned malpakke

Her kan du laste ned malpakke med norske PRINCE2-maler.