Tilnærming til usikkerhetsstyring

Tilnærming til usikkerhetsstyring

En tilnærming til usikkerhetsstyring beskriver hvordan usikkerhet vil bli håndtert i prosjektet. Dette omfatter spesifikke prosesser, prosedyrer, teknikker, standarder og ansvar som skal brukes.

Når tilnærmingen er fullført, må dokumentet evalueres etter følgende kriterier:

  • Ansvaret er klart og forstått av både kunde og leverandør
  • Prosedyren for usikkerhetsstyring er klart dokumentert og kan forstås av alle parter
  • Definisjonene på skalaer, forventet verdi og nærhet er klare og utvetydige
  • De valgte skalaene passer for det nødvendige nivået av styring
  • Krav til usikkerhetsrapportering er fullt ut definert

Last ned malpakke

Her kan du laste ned malpakke med norske PRINCE2-maler.