En tilnærming til usikkerhetsstyring beskriver hvordan usikkerhet vil bli håndtert i prosjektet. Dette omfatter spesifikke prosesser, prosedyrer, teknikker, standarder og ansvar som skal brukes.

Når tilnærmingen er fullført, må dokumentet evalueres etter følgende kriterier:

  • Ansvaret er klart og forstått av både kunde og leverandør
  • Prosedyren for usikkerhetsstyring er klart dokumentert og kan forstås av alle parter
  • Definisjonene på skalaer, forventet verdi og nærhet er klare og utvetydige
  • De valgte skalaene passer for det nødvendige nivået av styring
  • Krav til usikkerhetsrapportering er fullt ut definert

Abonner på myMetier+

Abonner på myMetier+ for å få tilgang til de norske PRINCE2-malene og andre hjelpemidler som gjør det enklere å ta i bruk PRINCE2:

Med myMetier+ får du:

  • PRINCE2-maler og eksempler på ferdig utfylte prosjektmaler som du kan bruke i egne prosjekter.
  • Korte videoleksjoner om PRINCE2 og andre temaer innen prosjektledelse
  • E-bøker og veiledere knyttet til PRINCE2, smidige metoder og prosjektledelse generelt
    - og mye mye mer myMetier+ er en kunnskapsportal og et oppslagsverk som gjør at du får mer ut av PRINCE2-sertifiseringen din.