Et usikkerhetsregister er en protokoll over identifiserte usikkerheter knyttet til prosjektet, med tilhørende status og historie. Det brukes til å fange opp og vedlikeholde informasjon om alle identifiserte trusler og muligheter som gjelder prosjektet.

Kvalitetskriterier

  • Status indikerer om tiltak er gjort
  • Usikkerhetene har unik ID, inkludert informasjon om hvilket produkt de henviser til
  • Adgang til usikkerhetsregisteret er kontrollert og registeret oppbevares på et trygt sted

Abonner på myMetier+

Abonner på myMetier+ for å få tilgang til de norske PRINCE2-malene og andre hjelpemidler som gjør det enklere å ta i bruk PRINCE2:

Med myMetier+ får du:

  • PRINCE2-maler og eksempler på ferdig utfylte prosjektmaler som du kan bruke i egne prosjekter.
  • Korte videoleksjoner om PRINCE2 og andre temaer innen prosjektledelse
  • E-bøker og veiledere knyttet til PRINCE2, smidige metoder og prosjektledelse generelt
    - og mye mye mer myMetier+ er en kunnskapsportal og et oppslagsverk som gjør at du får mer ut av PRINCE2-sertifiseringen din.