Usikkerhetsregister

Usikkerhetsregister

Et Usikkerhetsregister gir en registrering av identifiserte usikkerheter med tilhørende status og historie. Det brukes til å fange opp og vedlikeholde informasjon om alle identifiserte risikoer og muligheter som gjelder prosjektet.

Denne malen for Usikkerhetsregister gjenspeiler trinnene som er beskrevet i PRINCE2-metoden, og er utformet for å veilede prosjektlederen og bidra til opprettelsen av usikkerhetsregisteret. Det finnes også en produktbeskrivelse for usikkerhetsregisteret i tillegg A i PRINCE2-håndboken.

Når usikkerhetsregisteret er fullført, må dokumentet evalueres etter følgende kriterier:

  • Statusen skal angi om tiltak ble satt i verk
  • Usikkerheter skal fastslås på en unik måte, inkludert hvilket produkt de henviser til
  • Tilgang til usikkerhetsregisteret skal være kontrollert, og registeret skal oppbevares på et trygt sted

Last ned malpakke

Her kan du laste ned malpakke med norske PRINCE2-maler.