Usikkerhetsregister

Usikkerhetsregister

Et usikkerhetsregister er en protokoll over identifiserte usikkerheter knyttet til prosjektet, med tilhørende status og historie. Det brukes til å fange opp og vedlikeholde informasjon om alle identifiserte trusler og muligheter som gjelder prosjektet.

Kvalitetskriterier

  • Status indikerer om tiltak er gjort
  • Usikkerhetene har unik ID, inkludert informasjon om hvilket produkt de henviser til
  • Adgang til usikkerhetsregisteret er kontrollert og registeret oppbevares på et trygt sted

Last ned malpakke

Her kan du laste ned malpakke med norske PRINCE2-maler.