Hvordan implementere PRINCE2® i din virksomhet?

PRINCE2 kan benyttes i alle typer prosjekter – uavhengig av størrelse, bransje, organisasjon, geografisk plassering og kultur. Metoden kan implementeres helt eller delvis for å forbedre og komplettere eksisterende modeller og prosesser for prosjektarbeid.

Vi skiller ofte mellom full implementering og tilpasning. Implementering gjøres av organisasjonen for å innføre bruk av PRINCE2 i sin beste praksis for prosjektledelse, mens tilpasning gjøres av prosjektledelsen rundt et spesifikt prosjekt.

Implementering av PRINCE2

Implementering gjøres av organisasjonen og det er viktig å ha fokus på følgende:

 

4 steg i planleggingen av implementering av PRINCE2

Hvor er vi

 • Baseline-vurderinger, modenhetsmålinger
 • Liste over prosjekter som har feilet
 • Målinger av kundetilfredshet
 • Dagens pengebruk på forbedringsarbeid
 • “Sense of urgency”

Hvor vil vi

 • Beskriv framtidsdesign konkret, hvordan ser suksess ut?
 • Hva er de mest nyttegivende prosjekt ytelsesområder?
 • Hva er “godt nok” for min virksomhet?
 • Hva er realistisk?

Hvordan kommer vi dit?

 • Hvilke kapabiliteter skal forbedres og hvilke endringer gjennomføres når?
 • Forbedrings-”road-map”
 • Prosesseiere for aktuelle forbedringsområder ?

Hvordan vet vi at vi er der?

 • Kan vi bruke innarbeidede KPI’er ?
 • Hvilke målinger skal gjøre, når, hvordan og av hvem for å verifisere ytelsesforbedring i prosjekter ?

Noen gode råd på veien

 • Forbedringsarbeid må forankres hos ledelsen og prosjekteiere
 • Etabler en standard praksis for prosjekteierstyring – en prosjektmodell
 • Varig forbedring gjennom implementering av PRINCE2 handler mye om endringsledelse
 • Skap aksept for bruk av nok tid i tidlige prosjektfaser
 • Etabler klare beskrivelser av roller og ansvar for styring og ledelse av prosjekter – fokus på tydelig utnevnelse og tildeling av disse rollene
 • Invester i opplæring og tiltak for erfaringstilbakeføring – fokus på kontinuerlig forbedring av prosjektarbeidet
 • Skap kultur for effektivitet, beslutningsevne og styringsfokus i prosjektstyremøter, etterspør god, standardisert ledelsesinformasjon
 • Skap kultur for proaktiv fokus i ledelse og styring av prosjekter, prøv å unngå problemer heller enn å løse dem

Tilpasning av PRINCE2

Der er prosjektledelsen som står for tilpasningen av PRINCE2. Hensikten er å tilpasse metoden til miljøet rundt et spesifikt prosjekt.

 • Tildeling av roller og ansvar
 • Tilpasse temaene (gjennom strategier og kontroll)
 • Bruk av ulike ledelsesprodukter
 • Inkorporere spesifikke begrep/språkbruk
 • Justere bruk av prosessene for å stemme med ovenstående

Felles løft

Flere i bedriften bør sertifisere seg

Hvis din bedrift ønsker å implementere PRINCE2 så er det hensiktsmessig at flere i bedriften sertifiserer seg i PRINCE2 samtidig. Det krever litt å ta en sertifisering i PRINCE2, og derfor ser vi absolutt nytteverdien av å ta PRINCE2-sertifisering samlet som en gruppe. På den måten får din bedrift det best mulige grunnlaget for å ta i bruk PRINCE2.

PRINCE2 for bedrifter

Vi skreddersyr og tilpasser basert på kundens ønsker, og kan for eksempel legge opp løpet slik at det blir en kombinasjon av fellesopplegg og selvstendig læring. Klikk her for å lese mer om sertifisering i PRINCE2 for bedrifter og grupper.

SPØRSMÅL?

Legg igjen en beskjed om det er noe du lurer på. Du vil få svar på mail så raskt vi har mulighet!