Praktisk PRINCE2® med Prosjektveiviseren

Kurset gir en lettfattelig og praktisk gjennomgang av hvordan man bør gjennomføre et mindre prosjekt med Prosjektveiviseren.

e-læring

15kapitler

25PDUs

(109)

Praktisk PRINCE2® med Prosjektveiviseren

PRINCE2 er en åpen internasjonal standard for prosjektledelse. Den kan skreddersys og tilpasses de fleste organisasjoner, bransjer og prosjekter. Metoden består av en rekke prosesser, temaer og prinsipper. Nettopp det at PRINCE2 er en slik åpen standard kan gjøre det krevende å iverksette den i egen virksomhet, og ikke minst tilpasse den til eget prosjekt.

Difi (Direktoratet for forvaltning og ikt) erkjenner at dette er krevende, ikke minst på grunn av at «virksomhetenes modenhet og kompetanse på prosjektstyring og –gjennomføring varierer». Difi har derfor utarbeidet en prosjektmodell som heter Prosjektveiviseren. Denne er basert på PRINCE2. Prosjektveiviseren er den anbefalte prosjektmodellen for gjennomføring av digitaliseringsprosjekter i offentlige virksomheter. Selv om Prosjektveiviseren i utgangspunktet er utviklet for å bidra til flere vellykkede digitaliseringsprosjekter og er tilpasset disse, kan den med små justeringer benyttes for alle typer prosjekter – også i privat sektor.

Passer kurset for meg?

Kurset passer for deg som jobber med prosjekter eller er projsektleder, linjeleder eller prosjekteier i offentlig og privat sektor.

Hva kommer jeg til å lære?

Dette kurset gir en lettfattelig beskrivelse av prosjektveiviseren, men vekten i kurset ligger i konkrete eksempler på hvordan denne tilpasses og benyttes i et mindre prosjekt. I løpet av kurset følger vi et eksempelprosjekt gjennom alle fasene i prosjektveiviseren.

Etter endt kurs vil du:

 • Bli tryggere i rollen som prosjektleder og prosjekteier ved å få eksemplifisert rolleutøvelse på et konkret prosjekt.
 • Få innspill til hvordan prosjektmetodikk kan innføres i din egen virksomheten.
 • Bli bedre skikket til å gjennomføre vellykkede prosjekter

Kursinnhold

 • Tilpasning og implementering av Prosjektveiviseren
 • Gjennomgående eksempel for et lite prosjekt
 • Hva består Prosjektveiviseren av?
 • Omtale konseptfasen
 • Planlegging av prosjektet
 • Gjennomføring av prosjektet
 • Avslutning av prosjektet
 • Gevinster fra prosjektet
 • Kommunikasjon mellom roller
 • Eksempler på knytninger mellom PRINCE2, Prosjektveiviseren og eksempelprosjektet

Læringsmål og leksjoner

Vil du vite mer om innholdet i kurset? Her finner du en oversikt over e-læringskursets leksjoner og tilhørende læringsmål.

1. Tilpasning og implementering av Prosjektveiviseren

Gjennom denne leksjonen får du forståelse for

 • at Prosjektveiviseren kan tilpasses til den enkelte virksomhet
 • hvilke elementer i modellen som bør være uendret
 • at bruken av Prosjektveiviseren, spesielt styrende dokumenter, må tilpasses det enkelte prosjekt
2. Hva består Prosjektveiviseren av?

Etter å ha fullført denne leksjonen vil du ha en forståelse for Prosjektveiviserens oppbygging

 • Faser og fasebeskrivelser
 • Beslutningspunkter mellom faser
 • Roller og tilhørende ansvar
 • Maler for sentrale styrende dokumenter
 • «God praksis» for utvalgte temaer
3. Konsept

Etter å ha fullført denne leksjonen vil du ha en forståelse for:

 • At et behov kan dekkes på flere måter, en ide kan gjennomføres på ulike måter.
 • At å velge et konsept innebærer å velge den tilnærmingen man tror er den beste gitt tilgjengelige tid, kostnader, ressurser, behovets betydning m.m.
4. Planlegge

Etter å ha fullført denne leksjonen vil du ha en forståelse for

 • Hvorfor planlegging er viktig.
 • Grunnlaget for å utarbeide planen.
 • Oversikt på typiske leveranser fra en planfase.
 • At prosjektveiviseren ikke tilbyr alle aktuelle metoder og teknikker for utvikling og etablering av planverket til prosjektet ditt.
5. Gjennomføre

Etter å ha fullført denne leksjonen vil du være kjent med

 • krav for oppstart av gjennomføringsfasen.
 • hovedaktivitetene en prosjektleder utfører i en gjennomføringsfase.
 • typiske feil en prosjektleder gjør i gjennomføringsfasen.
6. Avslutte

Etter å ha fullført denne leksjonen vil

 • bli kjent med kriterier for å få starte avslutningsfasen av prosjektet i beslutningspunkt 4.
 • få forståelse for typiske aktiviteter i avslutningsfasen
 •  bli kjent med kriterier for å få avslutte prosjektet i beslutningspunkt 5.
7. Planlegge

Etter å ha fullført denne leksjonen vil du ha en forståelse for

 • Hvorfor realiseringsfasen er viktig
 • Hvem som er ansvarlig for fasen
 • Viktige forutsetninger for fasen

Kom i gang med kurset

Velkommen som kursdeltager hos oss!

e-læring
7kapitler
5timer