E-læring

Praktisk PRINCE2® med Prosjektveiviseren

Kurset gir deg en lettfattelig og praktisk gjennomgang av hvordan man bør gjennomføre et mindre prosjekt med Prosjektveiviseren.

7 kapitler

}

5 - 7 timer

Passer kurset for meg?

Kort om kurset

PRINCE2 er en åpen standard som kan gjøre det krevende å iverksette den i egen virksomhet, og tilpasse den til eget prosjekt.

Difi erkjenner at dette er krevende, og har derfor utarbeidet en prosjektmodell som heter Prosjektveiviseren. Denne er basert på PRINCE2. Prosjektveiviseren er den anbefalte prosjektmodellen for gjennomføring av digitaliseringsprosjekter i offentlige virksomheter. Selv om Prosjektveiviseren i utgangspunktet er utviklet for å bidra til flere vellykkede digitaliseringsprosjekter og er tilpasset disse, kan den med små justeringer benyttes for alle typer prosjekter – også i privat sektor.

Målgruppe

Kurset passer for deg som jobber med prosjekter eller er prosjektleder, linjeleder eller prosjekteier i offentlig og privat sektor.

Mange som har tatt kurs hos oss sier at kompetansen de har fått fører til større ansvar og flere spennende arbeidsoppgaver, og at kurset utgjør et pluss på CV-en.

Hva kommer jeg til å lære?

Z

Bli tryggere i rollen som prosjektleder og prosjekteier ved å få eksemplifisert rolleutøvelse på et konkret prosjekt

Z

Få innspill til hvordan prosjektmetodikk kan innføres i din egen virksomheten

Z

Bli bedre skikket til å gjennomføre vellykkede prosjekter

Dette er inkludert i kurset

Alt på norsk

Kursmateriell er på norsk.

Tilgang i 12 måneder

Du har tilgang til nettkurset i 12 måneder og kan logge på hvor som helst og når som helst. Det gjør at du kan legge opp løpet akkurat slik du ønsker.

E-coach

Gjennom hele kurset har du tilgang til våre e-coach som svarer på praktiske og faglige spørsmål underveis.

Godt læringsutbytte

Med nettkurs kan du studere ved siden av vanlig jobb. Det gjør at du får tid til å reflektere ved siden av kursgjennomføringen.

Praktiske eksempler

I løpet av kurset følger vi et eksempelprosjekt gjennom alle fasene i prosjektveiviseren slik at det blir lettere å se hvordan du kan tilpasse og benytte denne i et mindre prosjekt.

Morsom måte å lære på

Pensumet delt opp i passelige porsjoner, krydret med praktiske eksempler, øvelser og quiz.

Fra våre tidligere deltakere

Average rating:  
 2 reviews
by Anonymous on Praktisk PRINCE2 med Prosjektveiviseren

God innføring i prosjektveiviseren

by Anonymous on Praktisk PRINCE2 med Prosjektveiviseren

God gjennomgang av hvordan man bør gjennomføre et mindre prosjekt med prosjektveiviseren

Kapitteloversikt

Vil du vite mer om innholdet i Praktisk PRINCE2 med Prosjektveiviseren? Her finner du en oversikt over e-læringskursets kapitler og tilhørende læringsmål.

Tilpasning og implementering av Prosjektveiviseren

 • Få forståelse for at Prosjektveiviseren kan tilpasses til den enkelte virksomhet
 • Kunnskap om hvilke elementer i modellen som bør være uendret
 • Kunnskap om at bruken av Prosjektveiviseren, spesielt styrende dokumenter, må tilpasses det enkelte prosjekt

Hva består Prosjektveiviseren av?

 • Få en forståelse for Prosjektveiviserens oppbygging
 • Faser og fasebeskrivelser
 • Beslutningspunkter mellom faser
 • Roller og tilhørende ansvar
 • Maler for sentrale styrende dokumenter
 • «God praksis» for utvalgte temaer

Konsept

 • Forstå at et behov kan dekkes på flere måter, en ide kan gjennomføres på ulike måter.
 • Forstå at å velge et konsept innebærer å velge den tilnærmingen man tror er den beste gitt tilgjengelige tid, kostnader, ressurser, behovets betydning m.m.

Planlegge

 • Forstå hvorfor planlegging er viktig
 • Forstå grunnlaget for å utarbeide planen
 • Oversikt på typiske leveranser fra en planfase
 • Forstå at prosjektveiviseren ikke tilbyr alle aktuelle metoder og teknikker for utvikling og etablering av planverket til prosjektet ditt

Gjennomføre

 • Kunnskap om krav for oppstart av gjennomføringsfasen
 • Kjenne til hovedaktivitetene en prosjektleder utfører i en gjennomføringsfase
 • Kjenne til typiske feil en prosjektleder gjør i gjennomføringsfasen

Avslutte

 • Bli kjent med kriterier for å få starte avslutningsfasen av prosjektet i beslutningspunkt 4
 • Få forståelse for typiske aktiviteter i avslutningsfasen
 • Bli kjent med kriterier for å få avslutte prosjektet i beslutningspunkt 5

Planlegge

 • Forstå hvorfor realiseringsfasen er viktig
 • Vite hvem som er ansvarlig for fasen
 • Kjenne til viktige forutsetninger for fasen

Bestilling

Bestill nå og kom i gang med det samme. Du har tilgang til e-læringen i ett år og bestemmer selv tid og sted for dine studier