E-læring | klasserom

PRINCE2 Agile® Foundation + Agile Practitioner

PRINCE2 Agile Foundation + Agile Practitioner er en kombinasjonspakke som gir god forståelse for anvendelse av smidige metoder i kombinasjon med PRINCE2.

37 kapitler

}

40 - 80 timer

Passer kurset for meg?

Kort om kurset

PRINCE2 Agile Foundation + Agile Practitioner gir deg en solid forståelse for bruk og tilpasning av PRINCE2 i kombinasjon med smidige metoder.

Agile Foundation vil gi deg en introduksjon til smidige konsepter og smidig prosjektarbeid, mens fokuset for Agile Practitionerer er å se nærmere på hvordan god praksis for prosjektledelse kan kombineres med smidige metoder.

Målgruppe

Kurset er for deg som jobber i smidige prosjekter og som ønsker forståelse for hvordan PRINCE2 bør kombineres med smidige rammeverk som Scrum, Kanban, Lean Start-up og Cynefin.

Mange som har tatt kurs hos oss sier at kompetansen de har fått fører til større ansvar og flere spennende arbeidsoppgaver, og at sertifiseringen utgjør et pluss på CV-en.

Hva kommer jeg til å lære?

Z

Du lærer de mest utbredte smidige metodene som Scrum, Kanban og Lean Startup, og hvordan du bruker dem i dine prosjekter

Z

Du får verktøy som gjør prosjektene dine mer effektive samtidig som du beholder oversikt og kontroll

Z

Du blir i stand til å levere økt verdi med færre ressurser

Z

Du blir sertifisert PRINCE2 Agile® Foundation og PRINCE2 Agile® Practitioner - anerkjente sertifiseringer i smidig prosjektledelse

Dette er inkludert i kurset

Engelsk materiell

Alt materiellet i kurset er på engelsk: E-læring, PRINCE2 Agile-boken, testeksamener og eksamen.

Tilgang i 12 måneder

Du har tilgang til nettkurset i 12 måneder og kan logge på hvor som helst og når som helst. Det gjør at du kan legge opp løpet akkurat slik du ønsker.

E-coach

Gjennom hele kurset har du tilgang til våre e-coach som svarer på praktiske og faglige spørsmål underveis.

Godt læringsutbytte

Med nettkurs kan du studere ved siden av vanlig jobb. Det gjør at du får tid til å reflektere ved siden av kursgjennomføringen.

Eksamen inkludert

I tillegg til e-læringskurset får du eksamen inkludert i prisen.

Tilgang til testeksamener

Du får tilgang til to testeksamener du kan ta så mange ganger du vil. Det gjør at du enkelt får sjekket hvordan du ligger an til eksamen.

Morsom måte å lære på

Pensumet delt opp i passelige porsjoner, krydret med praktiske eksempler, øvelser, sjekklister og quiz.

Om eksamen

Du vil få tilsendt en eksamenskode på e-post fra vår eksamensleverandør. Ved bruk av denne velger du ønsket eksamenstid. Du har to eksamensforsøk inkludert, som er gyldig i 1 år fra bestillingsdato.  

Eksamen foregår på følgende måte:

 • Digitalt i ExamShield på PC eller Mac
 • En eksamensvakt vil være tilgjengelig

PRINCE2 Agile Foundation

 • Eksamenstype: Multiple choice
 • Antall spørsmål: 50
 • Krav for å bestå: 55% riktig
 • Språk: Engelsk
 • Varighet: 60 – 75 minutter avhengig av morsmål
 • Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt

PRINCE2 Agile Practitioner

 • Eksamenstype: Casebasert multiple choice
 • Antall spørsmål: 50
 • Krav for å bestå: 60% riktig
 • Språk: Engelsk
 • Varighet: 2,5 – 3.timer avhengig av morsmål
 • Hjelpemidler: PRINCE2 Agile manualen

 

Fra våre tidligere deltakere

Average rating:  
 12 reviews
by Åse Marie Storsand on PRINCE2 Agile Foundation, e-læring

Gir deg de nødvendige verktøyene, og den gode forståelse for å kunne lykkes i å utøve prosjektledelse.

by Anne Grete Stangeland | Deloitte on PRINCE2 Agile Foundation, e-læring

Nyttig i arbeidslivet.

by Christine Karud-Lund | IT Consult AS on PRINCE2 Agile Foundation, e-læring

Spennende og relevant.

by Tore Bjørheim on PRINCE2 Agile Practitioner, e-læring

Smidig tilnærming til læringsutbytte.

by John Vige Pedersen | Domstolene i Norge on PRINCE2 Agile Foundation, e-læring

Bli mer bevist på prosessene i prosjekt

Page 1 of 3:
«
 
 
1
2
3
 
»
 

Kapitteloversikt

Vil du vite mer om innholdet i PRINCE2 Agile Foundation og Agile Practitioner? Her finner du en oversikt over e-læringskursenes kapitler og tilhørende læringsmål.

PRINCE2 Agile Introduction

 • Know that PRINCE2 Agile is for projects only

An overview of Agile

 • Know the origins and history of agile
 • Understand the difference between waterfall and agile
 • Know about the Agile Manifesto and how it fits in the history of agile
 • Understand the different levels of agile maturity
 • Know the well-known agile frameworks
 • Know the behaviors, concepts and techniques that characterize agile
 • Know the PRINCE2 Agile definition of ‘agile

The rationale for blending PRINCE2 and Agile

 • Understand the complementary strengths of PRINCE2 and the agile way of working
 • Understand who can benefit from using PRINCE2 Agile and in what contexts/situations
 • Understand the make-up of PRINCE2 Agile
 • Know the eight ‘guidance points’
 • Understand how PRINCE2 controls and governance can enable agile to be used in many environments

The PRINCE2 journey when using Agile

 • Understand how a typical PRINCE2 project journey looks like in an agile context

An overview of PRINCE2

 • Have revised the structure of PRINCE2 and its principles and themes

What to fix and what to flex

 • Understand how to use the ‘hexagon’ in relation to the six aspects of project performance
 • Understand the use of tolerances in terms of what to ‘fix’ and what to ‘flex’ in relation to the six aspects of project performance
 • Understand each of the five targets that underpin the use of the hexagon
 • Understand why the ‘fix and flex’ approach is good for the customer

Agile and the PRINCE2 principles

 • Understand the five PRINCE2 Agile behaviours

Agile and the PRINCE2 themes

 • Understand that agile needs to be incorporated in all seven PRINCE2 themes
 • Understand that the amount appropriate to each will vary depending on the project context

Business case theme

 • Know some agile concepts and techniques central to the business case theme
 • Understand agile techniques for defining value

Organization theme

 • the two common roles of scrum master and product owner
 • how to adjust roles, including the use of specialist roles, and the options for team organization in a project
 • the make-up of a typical delivery team
 • servant leadership, its use and importance
 • how to define working agreements
 • how empowered self-organizing teams handle change dynamically within set tolerances

Quality theme

 • Understand quality setting techniques, like ‘definition of done’
 • Understand how to use acceptance criteria
 • Know about quality testing, quality checking and quality management techniques

Plans theme

 • Understand the agile view of project planning
 • Know about agile approaches to planning and typical planning techniques

Risk theme

 • Understand agile approaches to risk and how agile concepts mitigate many typical risks
 • Understand how blending PRINCE2 with agile approaches controls, responds to, and minimizes the impact of change, including risk management and configuration management
 • Understand how to tailor the risk theme for agile projects

Change theme

 • Understand how blending PRINCE2 with agile approaches controls, responds to, and minimizes the impact of change
 • Understand how empowered self-organizing teams handle change dynamically within set tolerances
 • Know about feedback loops and their importance

Progress theme

 • Know about progress monitoring techniques including use of Work in Progress boards, burn charts and information radiators

Agile and the PRINCE2 processes

 • Understand that agile needs to be incorporated in all seven PRINCE2 processes
 • Understand that that the amount of agile appropriate to each will vary depending on the project context

Starting up a project; Initiating a project

 • Know about agile techniques that may apply to Starting up a project and Initiating a project

Directing a project

 • Understand how to flex the ‘Direct a project’ process and the benefits of collaborative working
 • Understand how to ‘manage by exception’ with emphasis on empowerment, quantity of deliverables, rich information flows and value of deliverables

Controlling a stage

 • Understand why PRINCE2 ‘stages’ may not be required, including the use of timeboxes and Scrum of scrums
 • Understand when to use retrospectives and how to make them effective

Managing product delivery

 • Know about quality testing, quality checking and management techniques
 • Understand the Scrum and Kanban approaches to managing product delivery
 • Know about the Kanban method and its six general practices
 • Understand the core concepts of Lean Start-up
 • Understand how to define work packages, product descriptions, quality criteria and tolerances
 • Have guidance on behaviors, risk and the frequency of releases

Managing a stage boundary

 • Know how to manage stage boundaries
 • Know the similarities between a stage and a release
 • Understand how to assess quantity, quality and benefits of stage deliverables

Closing a project

 • Know relevant agile concepts and techniques for Closing a project
 • Understand how to effectively close a project
 • Understand how to evaluate the use of agile

Summary of tailoring guidance for the PRINCE2 products

 • Know how to tailor PRINCE2 products

The Agilometer

 • Understand the purpose and use of the Agilometer throughout a project
 • Understand the six sliders used on the Agilometer
 • Know the significance of the Agilometer sliders and how to improve them

Requirements

 • Know of agile requirements terminology
 • Understand requirements decomposition,
 • Understand the need for requirements prioritization
 • Know the requirement prioritization techniques MoSCoW and Ordering
 • Understand how requirements prioritization is used

Rich communication

 • Understand the need for effective communication, its importance and its key techniques
 • Know about the use of workshops

Frequent releases

 • Know why agile strive for frequent releases
 • Understand the benefits of ‘failing fast’

Creating contracts when using agile

 • Know guidance on the use of contracts

The basic concepts of common agile ways of working part I

 • explain the difference between projects and BAU (business as usual)
 • describe agile and its common approaches, how and why agile approaches have developed and where they are used
 • describe the history of agile, its contrast to the waterfall way of working and how the Agile manifesto fits in
 • describe the different levels of agile maturity and well-known agile frameworks
 • describe the behaviours, concepts and techniques that characterize agile
 • define the PRINCE2 Agile view of “agile”

The basic concepts of common agile ways of working part II

 • describe Kanban and Lean Start-up
 • describe the use of workshops
 • describe how to transition to agile
 • describe Scrum theory and explain the nature of the scrum team, scrum events, scrum artefacts and sprints

The purpose and context for combining PRINCE2 and the agile way of working

 • describe the complementary strengths of PRINCE2 and the agile way of working
 • define who can benefit from using PRINCE2 Agile and in what contexts/situations
 • define the make-up of PRINCE2 Agile (frameworks, behaviours, concepts, techniques and focus areas)
 • explain the eight ‘guidance points’
 • describe what a typical PRINCE2 “project journey” looks like in an agile context

Apply and evaluate the focus areas to a project in an agile context

 • explain the purpose and use of the Agilometer throughout a project
 • describe the six sliders used on the Agilometer
 • describe requirements terminology
 • explain how requirements are prioritized
 • explain the rich communication focus area
 • explain how to manage frequent releases and the benefits of “fail fast”

Fix and flex the six aspects of a project in an agile context

 • describe how to use the ‘hexagon’ in relation to the six aspects of project performance
 • explain the use of tolerances in terms of what to ‘fix’ and what to ‘flex’ in relation to the six aspects of project performance
 • describe each of the five targets that underpin the use of the hexagon
 • explain why the ‘fix and flex’ approach is good for the customer

Apply and tailor PRINCE2 to a project in an agile context part I (Roles & responsibilities)

 • describe the five PRINCE2 Agile behaviours
 • explain that agile needs to be incorporated in all seven PRINCE2 processes and all seven themes and how this will vary depending on the project contest
 • describe the common roles of scrum master and product owner
 • explain how to adjust roles in a project
 • define a typical delivery team
 • describe servant leadership
 • describe how to define working agreements

Apply and tailor PRINCE2 to a project in an agile context part II (themes)

 • describe quality setting techniques including “definition of done” and the use of acceptance criteria
 • describe quality testing
 • describe approaches to planning
 • describe approaches to risk
 • describe how blending PRINCE2 with agile approaches controls, responds to, and minimizes the impact of change
 • describe how empowered self-organizing teams handle change dynamically
 • describe common feedback loops
 • describe progress monitoring techniques

Apply and tailor the PRINCE2 processes to a project in an agile context

 • describe agile techniques that may apply to each PRINCE2 process including Cynefin
 • describe how to flex the “Direct a project” stage and the benefits of collaborative working
 • describe how to “manage by exception” with emphasis on empowerment, quantity of deliverables, rich information flows and value of deliverables
 • explain why PRINCE2 “stages” may not be required, including the use of timeboxes and Scrum of scrums
 • describe typical output mechanisms when “Controlling a stage” and “Managing a stage boundary”
 • describe the use of retrospectives and how to make them effective
 • describe approaches to managing product delivery including Scrum and Kanban
 • explain how to define work packages, product descriptions, quality criteria and tolerances
 • give guidance on behaviours, risk and the frequency of releases
 • explain how to manage stage boundaries and the similarities between a stage and a release
 • explain how to assess quantity, quality and benefits of stage deliverables
 • explain how to effectively close a project, including evaluation of the use of agile

Tailoring guidance for the PRINCE2 products

 • tailor PRINCE2 products such as work packages, highlight reports and checkpoint reports
 • describe agile techniques that may apply to requirements, defining value and user stories
 • describe guidance on the use of contracts
 • describe PRINCE2 Agile delivery roles
 • explain how to use the health check
 • describe the fundamental values and principles of agile
 • outline tips for the PRINCE2 Agile project manager

Bestilling

Bestill nå og kom i gang med det samme. Du har tilgang til e-læringen i ett år og bestemmer selv tid og sted for dine studier